Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

toàn quốc
So sánh
array(4) { [0]=> object(stdClass)#36 (48) { ["id"]=> string(4) "4279" ["record_id"]=> string(4) "4279" ["name"]=> string(54) "Đầu CD Metronome Technologie Kalista DreamPlay ONE" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(52) "dàu-cd-metronome-technologie-kalista-dreamplay-one" ["category_id"]=> string(3) "342" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",342,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Kalista" ["category_alias"]=> string(7) "kalista" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",kalista,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(106) "images/products/2019/08/16/original/dàu-cd-metronome-technologie-kalista-dreamplay-one-dd_1565945505.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-08-16 15:51:45" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:02:01" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "926" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(388) "Trọng lượng: 24kg/chiếc (ổ đĩa); 15kg (bộ nguồn)Kích thước (HxWxD): 135 x 450 x 460mm( ổ đĩa); 105 x 450 x 435mm(bộ nguồn)Dòng: Metronome Technologie Kalista DreamPlay ONE" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "90" ["manufactory_alias"]=> string(7) "kalista" ["manufactory_name"]=> string(7) "Kalista" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(188) "<p>-&nbsp;Đ&acirc;̀u CD Metronome Technologie Kalista DreamPlay ONE sản xuất tại Ph&aacute;p<br /> - M&agrave;u sắc: White, Black&nbsp;</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(43) "Metronome Technologie Kalista DreamPlay ONE" ["cong_suat_tieu_thu"]=> string(0) "" ["nguon_dien"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(62) "135 x 450 x 460mm( ổ đĩa); 105 x 450 x 435mm(bộ nguồn)" ["trong_luong"]=> string(45) "24kg/chiếc (ổ đĩa); 15kg (bộ nguồn)" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["thiet_ke"]=> string(28) "Đầu CD tích hợp DAC" ["dong"]=> string(43) "Metronome Technologie Kalista DreamPlay ONE" ["kenh"]=> string(0) "" ["dai_tan"]=> string(0) "" ["meo_hai_tong"]=> string(0) "" ["bo_giai_ma"]=> string(0) "" ["giai_ma"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(12) "White, Black" } [1]=> object(stdClass)#33 (48) { ["id"]=> string(4) "4278" ["record_id"]=> string(4) "4278" ["name"]=> string(55) "CD Transport Metronome Technologie Kalista DreamPlay CD" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(55) "cd-transport-metronome-technologie-kalista-dreamplay-cd" ["category_id"]=> string(3) "342" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",342,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Kalista" ["category_alias"]=> string(7) "kalista" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",kalista,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(109) "images/products/2019/08/16/original/cd-transport-metronome-technologie-kalista-dreamplay-cd-dd_1565948334.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-08-16 15:47:59" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:01:46" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "925" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(377) "Trọng lượng: 24kg/chiếc (ổ đĩa); 15kg (Elektra)Kích thước (HxWxD): 135 x 450 x 460mm( ổ đĩa); 105 x 450 x 435mm(Elektra)Dòng: Metronome Technologie Kalista DreamPlay CD" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "90" ["manufactory_alias"]=> string(7) "kalista" ["manufactory_name"]=> string(7) "Kalista" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(170) "<p>-&nbsp;CD Transport Metronome Technologie Kalista DreamPlay CD sản xuất tại Ph&aacute;p<br /> - M&agrave;u sắc: White, Black</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(42) "Metronome Technologie Kalista DreamPlay CD" ["cong_suat_tieu_thu"]=> string(0) "" ["nguon_dien"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(57) "135 x 450 x 460mm( ổ đĩa); 105 x 450 x 435mm(Elektra)" ["trong_luong"]=> string(40) "24kg/chiếc (ổ đĩa); 15kg (Elektra)" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["thiet_ke"]=> string(12) "CD Transport" ["dong"]=> string(42) "Metronome Technologie Kalista DreamPlay CD" ["kenh"]=> string(0) "" ["dai_tan"]=> string(0) "" ["meo_hai_tong"]=> string(0) "" ["bo_giai_ma"]=> string(0) "" ["giai_ma"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(12) "White, Black" } [2]=> object(stdClass)#32 (48) { ["id"]=> string(4) "4277" ["record_id"]=> string(4) "4277" ["name"]=> string(63) "Bộ giải mã DAC Metronome Technologie Kalista DreamPlay DAC" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(58) "bo-giai-ma-dac-metronome-technologie-kalista-dreamplay-dac" ["category_id"]=> string(3) "342" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",342,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Kalista" ["category_alias"]=> string(7) "kalista" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",kalista,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(112) "images/products/2019/08/16/original/bo-giai-ma-dac-metronome-technologie-kalista-dreamplay-dac-dd_1565945653.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-08-15 17:11:48" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:01:40" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "924" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(367) "Trọng lượng: 15kg/chiếc(DAC); 15KG/chiếc(Elektra)Kích thước (HxWxD): 105 x 450 x 435mm(DAC); 105 x 450 x 435mm(Elektra)Dòng: Metronome Technologie Kalista DreamPlay" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "90" ["manufactory_alias"]=> string(7) "kalista" ["manufactory_name"]=> string(7) "Kalista" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(188) "<p>-&nbsp;Bộ giải m&atilde; DAC Metronome Technologie Kalista DreamPlay DAC sản xuất tại Ph&aacute;p<br /> - M&agrave;u sắc: White, Black</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(43) "Metronome Technologie Kalista DreamPlay DAC" ["cong_suat_tieu_thu"]=> string(0) "" ["nguon_dien"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(50) "105 x 450 x 435mm(DAC); 105 x 450 x 435mm(Elektra)" ["trong_luong"]=> string(40) "15kg/chiếc(DAC); 15KG/chiếc(Elektra)" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["thiet_ke"]=> string(19) "Bộ giải mã DAC" ["dong"]=> string(39) "Metronome Technologie Kalista DreamPlay" ["kenh"]=> string(0) "" ["dai_tan"]=> string(0) "" ["meo_hai_tong"]=> string(0) "" ["bo_giai_ma"]=> string(0) "" ["giai_ma"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(12) "White, Black" } [3]=> object(stdClass)#31 (48) { ["id"]=> string(4) "4276" ["record_id"]=> string(4) "4276" ["name"]=> string(55) "Streamer Metronome Technologie Kalista DreamPlay STREAM" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(55) "streamer-metronome-technologie-kalista-dreamplay-stream" ["category_id"]=> string(3) "342" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",342,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Kalista" ["category_alias"]=> string(7) "kalista" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",kalista,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(110) "images/products/2019/08/16/original/streamer-metronome-technologie-kalista-dreamplay-stream-dd-_1565945666.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-08-15 17:07:24" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:01:54" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "923" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(389) "Kênh: 2 kênhTrọng lượng: 15kg/chiếcKích thước (HxWxD): 50 x 400 x 270mmDòng: Metronome Technologie Kalista DreamPlay STREAM" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "90" ["manufactory_alias"]=> string(7) "kalista" ["manufactory_name"]=> string(7) "Kalista" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["accessories"]=> string(0) "" ["summary"]=> string(171) "<p>&nbsp;- Streamer Metronome Technologie Kalista DreamPlay STREAM sản xuất tại Ph&aacute;p<br /> - M&agrave;u sắc: White, Black</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(46) "Metronome Technologie Kalista DreamPlay STREAM" ["cong_suat_tieu_thu"]=> string(0) "" ["nguon_dien"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(16) "50 x 400 x 270mm" ["trong_luong"]=> string(12) "15kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["thiet_ke"]=> string(8) "Streamer" ["dong"]=> string(46) "Metronome Technologie Kalista DreamPlay STREAM" ["kenh"]=> string(7) "2 kênh" ["dai_tan"]=> string(0) "" ["meo_hai_tong"]=> string(0) "" ["bo_giai_ma"]=> string(0) "" ["giai_ma"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(12) "White, Black" } }
Đầu CD Metronome Technologie Kalista DreamPlay ONE

Đầu CD Metronome Technologie Kalista DreamPlay ONE

Liên hệ

 

So sánh

Đầu CD Metronome Technologie Kalista DreamPlay ONE

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Đầu CD Metronome Technologie Kalista DreamPlay ONE sản xuất tại Pháp
- Màu sắc: White, Black 

CD Transport Metronome Technologie Kalista DreamPlay CD

CD Transport Metronome Technologie Kalista DreamPlay CD

Liên hệ

 

So sánh

CD Transport Metronome Technologie Kalista DreamPlay CD

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- CD Transport Metronome Technologie Kalista DreamPlay CD sản xuất tại Pháp
- Màu sắc: White, Black

Bộ giải mã DAC Metronome Technologie Kalista DreamPlay DAC

Bộ giải mã DAC Metronome Technologie Kalista DreamPlay DAC

Liên hệ

 

So sánh

Bộ giải mã DAC Metronome Technologie Kalista DreamPlay DAC

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Bộ giải mã DAC Metronome Technologie Kalista DreamPlay DAC sản xuất tại Pháp
- Màu sắc: White, Black

Streamer Metronome Technologie Kalista DreamPlay STREAM

Streamer Metronome Technologie Kalista DreamPlay STREAM

Liên hệ

 

So sánh

Streamer Metronome Technologie Kalista DreamPlay STREAM

Liên hệ

 - Streamer Metronome Technologie Kalista DreamPlay STREAM sản xuất tại Pháp
- Màu sắc: White, Black

 
0.03621 sec| 713.352 kb
DMCA.com Protection Status