Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

toàn quốc
So sánh
array(14) { [0]=> object(stdClass)#36 (48) { ["id"]=> string(4) "4569" ["record_id"]=> string(4) "4569" ["name"]=> string(68) "Màn chiếu Lumene Embassy HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(63) "man-chieu-lumene-embassy-hd-240-c-16:9-electric-screen-106-inch" ["category_id"]=> string(3) "337" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",337,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Lumene" ["category_alias"]=> string(6) "lumene" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",lumene,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(83) "images/products/2023/07/20/original/man-chieu-lumene-embassy-hd_1665_1689829564.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2023-07-20 12:05:29" ["edited_time"]=> string(19) "2023-07-20 12:41:58" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "1213" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "19900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "19900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(200) "Kích thước màn chiếu: 106 inchKích thước (HxWxD): 8 x 270 x 8cm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "112" ["manufactory_alias"]=> string(8) "lumene-1" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(962) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Embassy HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch) thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - C<span style="text-align: justify;">ho ph&eacute;p người d&ugrave;ng c&oacute; thể điều chỉnh mở rộng hoặc thu hẹp phần vải m&agrave;n chiếu</span><br /> - Sở hữu&nbsp;<span style="text-align: justify;">hệ thống v&iacute;t siết để treo</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ở hữu hệ thống động cơ t&iacute;ch hợp mạnh mẽ đồng thời y&ecirc;n tĩnh</span><br /> - Trang bị&nbsp;<span style="text-align: justify;">một bộ điều khiển từ xa v&ocirc; c&ugrave;ng tiện lợi để dễ d&agrave;ng vận h&agrave;nh</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(55) "Lumene Embassy HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "106 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(39) "132 x 235 cm(240C); 149 x 266 cm (270C)" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(13) "8 x 270 x 8cm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" } [1]=> object(stdClass)#33 (48) { ["id"]=> string(4) "4568" ["record_id"]=> string(4) "4568" ["name"]=> string(69) "Màn chiếu Lumene Majestic HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(64) "man-chieu-lumene-majestic-hd-270-c-16:9-electric-screen-122-inch" ["category_id"]=> string(3) "337" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",337,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Lumene" ["category_alias"]=> string(6) "lumene" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",lumene,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(83) "images/products/2023/07/20/original/man-chieu-lumene-majestic-hd_167_1689828820.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2023-07-20 11:53:40" ["edited_time"]=> string(19) "2023-07-20 11:56:13" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "1212" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "39900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "39900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(289) "Kích thước màn chiếu: 122 inchTrọng lượng: 21.5kgKích thước (HxWxD): 14 x 305 x 14cm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "112" ["manufactory_alias"]=> string(8) "lumene-1" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(1025) "<p>-&nbsp;<span 106="" 16:9="" 240="" c="" data-sheets-userformat="{" data-sheets-value="{" electric="" hd="" lumene="" majestic="" n="" screen="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt; font-family: arial;" u="">M&agrave;n chiếu Lumene Majestic HD&nbsp;</span>270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)&nbsp;thương hiệu Ph&aacute;p<br /> -&nbsp;Trang bị vỏ bọc m&agrave;u trắng bằng nh&ocirc;m gắn động cơ kh&ocirc;ng tiếng ồn<br /> - Vải m&agrave;n chiếu được l&agrave;m từ nhựa PVC v&agrave; sợi thủy tinh với độ d&agrave;y 0.64mm<br /> - M&agrave;n h&igrave;nh canvas được xử l&yacute; chống ố v&agrave;ng, chống b&aacute;m bụi, chống cong v&ecirc;nh<br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(56) "Lumene Majestic HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "122 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(9) "270 x 152" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(6) "21.5kg" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(15) "14 x 305 x 14cm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" } [2]=> object(stdClass)#32 (48) { ["id"]=> string(4) "4567" ["record_id"]=> string(4) "4567" ["name"]=> string(73) "Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 400 C 16:9 Electric Screen (180 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(68) "man-chieu-lumene-coliseum-uhd-4k-400-c-16:9-electric-screen-180-inch" ["category_id"]=> string(3) "337" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",337,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Lumene" ["category_alias"]=> string(6) "lumene" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",lumene,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(83) "images/products/2023/07/20/original/man-chieu-lumene-coliseum-uhd_16_1689828684.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2023-07-20 11:51:24" ["edited_time"]=> string(19) "2023-07-20 11:56:59" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "1211" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(9) "139900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(9) "139900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(100) "Kích thước màn chiếu: 180 inch" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "112" ["manufactory_alias"]=> string(8) "lumene-1" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(708) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 400 C 16:9 Electric Screen (180 inch) thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng m&agrave;n chiếu canvas,&nbsp;chất lượng h&igrave;nh ảnh 4K UHD sắc n&eacute;t</span><br /> - T<span style="text-align: justify;">&iacute;ch hợp sẵn động cơ kh&ocirc;ng tiếng ồn mới</span><br /> - Trang bị&nbsp;<span style="text-align: justify;">bộ thu k&iacute;ch hoạt tr&ecirc;n m&agrave;n chiếu</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(60) "Lumene Coliseum UHD 4K 400 C 16:9 Electric Screen (180 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "180 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" } [3]=> object(stdClass)#31 (48) { ["id"]=> string(4) "4566" ["record_id"]=> string(4) "4566" ["name"]=> string(41) "Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(40) "gia-treo-lumene-ceilling-projector-mount" ["category_id"]=> string(3) "337" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",337,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Lumene" ["category_alias"]=> string(6) "lumene" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",lumene,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(66) "images/products/2023/07/20/original/2-14_1670834397_1689828629.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2023-07-20 11:49:23" ["edited_time"]=> string(19) "2023-07-20 11:57:50" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "1210" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "2900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "2900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(198) "Trọng lượng: 1930g/chiếcKích thước (HxWxD): 215 x 145 x 319mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "112" ["manufactory_alias"]=> string(8) "lumene-1" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(147) "<p>- Gi&aacute; treo Lumene Ceilling Projector Mount thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(41) "Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(13) "1930g/chiếc" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "215 x 145 x 319mm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" } [4]=> object(stdClass)#30 (48) { ["id"]=> string(4) "4565" ["record_id"]=> string(4) "4565" ["name"]=> string(73) "Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(68) "man-chieu-lumene-coliseum-uhd-4k-270-c-16:9-electric-screen-122-inch" ["category_id"]=> string(3) "337" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",337,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Lumene" ["category_alias"]=> string(6) "lumene" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",lumene,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(83) "images/products/2023/07/20/original/man-chieu-lumene-coliseum-uhd_16_1689828490.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2023-07-20 11:47:30" ["edited_time"]=> string(19) "2023-07-20 11:58:36" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "1209" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "79900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "79900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(199) "Trọng lượng: 22.9kg/chiếcKích thước (HxWxD): 140 x 283 x 140mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "112" ["manufactory_alias"]=> string(8) "lumene-1" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(651) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch) thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - H<span style="text-align: justify;">ỗ trợ UHD 4K ho&agrave;n hảo, mang đến h&igrave;nh ảnh v&ocirc; c&ugrave;ng sắc n&eacute;t v&agrave; giống như thật</span><br /> - V<span style="text-align: justify;">ải m&agrave;n l&agrave;m từ vật liệu chất lượng cao, được xử l&iacute; chống ố v&agrave;ng, chống bụi</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(60) "Lumene Coliseum UHD 4K 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(14) "22.9kg/chiếc" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "140 x 283 x 140mm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" } [5]=> object(stdClass)#28 (48) { ["id"]=> string(4) "4564" ["record_id"]=> string(4) "4564" ["name"]=> string(73) "Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(68) "man-chieu-lumene-coliseum-uhd-4k-300-c-16:9-electric-screen-138-inch" ["category_id"]=> string(3) "337" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",337,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Lumene" ["category_alias"]=> string(6) "lumene" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",lumene,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(83) "images/products/2023/07/20/original/man-chieu-lumene-coliseum-uhd_16_1689828322.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2023-07-20 11:44:41" ["edited_time"]=> string(19) "2023-08-14 11:54:17" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "1208" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "99900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "99900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(300) "Kích thước màn chiếu: 106 inchTrọng lượng: 22.9kg/chiếcKích thước (HxWxD): 140 x 2830 x 140mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "112" ["manufactory_alias"]=> string(8) "lumene-1" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(759) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch) thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng vải canvas để chế tạo phần m&agrave;n chiếu</span><br /> - H<span style="text-align: justify;">o&agrave;n thiện được l&agrave;m bằng sơn m&agrave;i tr&aacute;nh b&aacute;m bụi</span><br /> - T<span style="text-align: justify;">rang bị sẵn điều khiển từ xa hồng ngoại v&agrave;&nbsp;c&ocirc;ng nghệ giao tiếp kiểu cổng nối tiếp [RS232]</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(60) "Lumene Coliseum UHD 4K 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "106 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(14) "22.9kg/chiếc" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(18) "140 x 2830 x 140mm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "36" } [6]=> object(stdClass)#26 (48) { ["id"]=> string(4) "4563" ["record_id"]=> string(4) "4563" ["name"]=> string(69) "Màn chiếu Lumene Majestic HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(64) "man-chieu-lumene-majestic-hd-240-c-16:9-electric-screen-106-inch" ["category_id"]=> string(3) "337" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",337,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Lumene" ["category_alias"]=> string(6) "lumene" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",lumene,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(83) "images/products/2023/07/20/original/man-chieu-lumene-majestic-hd_167_1689828153.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2023-07-20 11:42:24" ["edited_time"]=> string(19) "2023-07-20 11:59:59" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "1207" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "29900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "29900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(299) "Kích thước màn chiếu: 106 inchTrọng lượng: 10.3kg/chiếcKích thước (HxWxD): 90 x 1960 x 100mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "112" ["manufactory_alias"]=> string(8) "lumene-1" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(1144) "<p>-&nbsp;<span 106="" 16:9="" 240="" c="" data-sheets-userformat="{" data-sheets-value="{" electric="" hd="" lumene="" majestic="" n="" screen="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt; font-family: arial;" u="">M&agrave;n chiếu Lumene Majestic HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)</span>&nbsp;thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - K<span style="text-align: justify;">hung m&aacute;y được l&agrave;m từ nh&ocirc;m chắc bền</span><br /> - Vải m&agrave;n&nbsp;<span style="text-align: justify;">được xử l&iacute; chống ố v&agrave;ng, chống bụi v&agrave; chống cong v&ecirc;nh rất tốt</span><br /> - T<span style="text-align: justify;">&iacute;ch hợp sẵn động cơ kh&ocirc;ng tiếng ồn, vận h&agrave;nh mượt m&agrave;</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(56) "Lumene Majestic HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "106 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(14) "10.3kg/chiếc" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "90 x 1960 x 100mm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" } [7]=> object(stdClass)#25 (48) { ["id"]=> string(4) "4561" ["record_id"]=> string(4) "4561" ["name"]=> string(76) "Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 400 C 16:9 (180 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(71) "man-chieu-lumene-movie-palace-uhd-4k-curve-acoustic-400-c-16:9-180-inch" ["category_id"]=> string(3) "337" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",337,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Lumene" ["category_alias"]=> string(6) "lumene" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",lumene,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(66) "images/products/2023/07/20/original/1-21_1670834466_1689827799.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2023-07-20 11:36:14" ["edited_time"]=> string(19) "2023-07-20 12:01:29" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "1205" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "89900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "89900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(203) "Kích thước màn chiếu: 180 inchKích thước (HxWxD): 256 x 440 x 17cm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "112" ["manufactory_alias"]=> string(8) "lumene-1" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(1090) "<p>-&nbsp;<span 106="" 16:9="" 240="" c="" data-sheets-userformat="{" data-sheets-value="{" electric="" hd="" lumene="" majestic="" n="" screen="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt; font-family: arial;" u="">M&agrave;n chiếu&nbsp;</span>Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 400 C 16:9 (180 inch)&nbsp;thương hiệu Ph&aacute;p<br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">Đường ch&eacute;o của m&agrave;n h&igrave;nh l&agrave; 200 inch</span><br /> - M&agrave;n&nbsp;<span style="text-align: justify;">l&agrave;m từ vải dệt Lumene Acoustique si&ecirc;u trắng</span><br /> - K<span style="text-align: justify;">hung nh&ocirc;m si&ecirc;u cứng với lớp ho&agrave;n thiện nhung</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(63) "Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 400 C 16:9 (180 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "180 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(16) "256 x 440 x 17cm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" } [8]=> object(stdClass)#23 (48) { ["id"]=> string(4) "4560" ["record_id"]=> string(4) "4560" ["name"]=> string(68) "Màn chiếu Lumene Embassy HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(63) "man-chieu-lumene-embassy-hd-270-c-16:9-electric-screen-122-inch" ["category_id"]=> string(3) "337" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",337,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Lumene" ["category_alias"]=> string(6) "lumene" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",lumene,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(68) "images/products/2023/07/20/original/3-13_1670834409-1_1689827586.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2023-07-20 11:31:54" ["edited_time"]=> string(19) "2023-07-20 11:34:02" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "1204" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "23900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "23900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(5) "price" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(298) "Kích thước màn chiếu: 122 inchTrọng lượng: 22.88kg/chiếcKích thước (HxWxD): 11 x 300 x 11cm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "112" ["manufactory_alias"]=> string(8) "lumene-1" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(725) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Embassy HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch) thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - K<span style="text-align: justify;">hả năng k&iacute;ch hoạt bộ k&iacute;ch hoạt được đồng bộ h&oacute;a với m&aacute;y chiếu</span><br /> - L<span style="text-align: justify;">&yacute; tưởng để d&ugrave;ng cho m&aacute;y chiếu LCD/DLP</span><br /> - V<span style="text-align: justify;">ải m&agrave;n chiếu được l&agrave;m bằng PVC v&agrave; sợi thủy tinh</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(55) "Lumene Embassy HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "122 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(15) "22.88kg/chiếc" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(15) "11 x 300 x 11cm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" } [9]=> object(stdClass)#22 (48) { ["id"]=> string(4) "4559" ["record_id"]=> string(4) "4559" ["name"]=> string(76) "Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 350 C 16:9 (158 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(71) "man-chieu-lumene-movie-palace-uhd-4k-curve-acoustic-350-c-16:9-158-inch" ["category_id"]=> string(3) "337" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",337,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Lumene" ["category_alias"]=> string(6) "lumene" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",lumene,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(66) "images/products/2023/07/20/original/1-21_1670834466_1689827422.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2023-07-20 11:29:10" ["edited_time"]=> string(19) "2023-07-20 12:02:13" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "1203" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "79900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "79900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(296) "Kích thước màn chiếu: 158 inchTrọng lượng: 23kg/chiếcKích thước (HxWxD): 385 x 225 x 25cm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "112" ["manufactory_alias"]=> string(8) "lumene-1" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(1138) "<p>-&nbsp;<span 106="" 16:9="" 240="" c="" data-sheets-userformat="{" data-sheets-value="{" electric="" hd="" lumene="" majestic="" n="" screen="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt; font-family: arial;" u="">M&agrave;n chiếu&nbsp;</span>Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 350 C 16:9 (158 inch)&nbsp;thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - C<span style="text-align: justify;">ấu tr&uacute;c m&agrave;n h&igrave;nh cong đặt người xem v&agrave;o trung t&acirc;m của h&agrave;nh động</span><br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">Phần khung nh&ocirc;m si&ecirc;u chắc chắn, rộng v&agrave; kh&aacute; mỏng</span><br /> -&nbsp; M&agrave;n l<span style="text-align: justify;">&agrave;m từ vật liệu Lumene UHD 4K</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(63) "Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 350 C 16:9 (158 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "158 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(12) "23kg/chiếc" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(16) "385 x 225 x 25cm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" } [10]=> object(stdClass)#21 (48) { ["id"]=> string(4) "4245" ["record_id"]=> string(4) "4245" ["name"]=> string(39) "Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury II" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(35) "ghe-ngoi-lumene-hollywood-luxury-ii" ["category_id"]=> string(3) "337" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",337,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Lumene" ["category_alias"]=> string(6) "lumene" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",lumene,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(86) "images/products/2019/04/05/original/ghe-ngoi-lumene-hollywood-luxury-ii_1554431677.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-04-05 09:29:40" ["edited_time"]=> string(19) "2020-07-28 11:14:08" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "899" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "73700000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "73700000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(0) "" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "86" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(521) "<p>-&nbsp;Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury II thương hiệu Ph&aacute;p<br /> ​- Được l&agrave;m từ gỗ, v&aacute;n &eacute;p v&agrave; th&eacute;p, được bao bọc bằng da tr&acirc;u thật<br /> - Phần tựa lưng v&agrave; chỗ để ch&acirc;n được t&iacute;ch hợp 1 động cơ hoạt động<br /> - Tay vịn được bọc đệm cao cấp<br /> - M&agrave;u sắc:&nbsp;Red, black, brown</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(26) "Lumene Hollywood Luxury II" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(17) "Red, black, brown" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" } [11]=> object(stdClass)#20 (48) { ["id"]=> string(4) "4244" ["record_id"]=> string(4) "4244" ["name"]=> string(33) "Màn chiếu Lumene Show Place HD" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "man-chieu-lumene-show-place-hd" ["category_id"]=> string(3) "337" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",337,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Lumene" ["category_alias"]=> string(6) "lumene" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",lumene,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(81) "images/products/2019/04/04/original/man-chieu-lumene-show-place-hd_1554372238.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-03-26 16:47:52" ["edited_time"]=> string(19) "2020-07-28 14:28:54" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "898" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "48700000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "48700000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(278) "Trọng lượng: NET:13,5KG/chiếc Tổng: 17.5kg(240C); NET: 30KG/chiếc Tổng: 38kg/chiếc(270C)Kích thước (HxWxD): 313 x 201,5 x 17 cm(270C)" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "86" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(487) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Show Place HD thương hiệu Ph&aacute;p<br /> ​- Sở hữu khung m&agrave;n h&igrave;nh được l&agrave;m từ vải cao cấp<br /> - C&oacute; bề mặt m&agrave;n chiếu được l&agrave;m từ nhựa PVC kết hợp với sợi thủy tinh<br /> - Sử dụng động cơ Lumene Silent độc quyền của h&atilde;n<br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(20) "Lumene Show Place HD" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(39) "132 x 235 cm(240C); 149 x 266 cm (270C)" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(85) "NET:13,5KG/chiếc Tổng: 17.5kg(240C); NET: 30KG/chiếc Tổng: 38kg/chiếc(270C)" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(25) "313 x 201,5 x 17 cm(270C)" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" } [12]=> object(stdClass)#19 (48) { ["id"]=> string(4) "4243" ["record_id"]=> string(4) "4243" ["name"]=> string(36) "Màn chiếu Lumene Majestic Premium" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(33) "man-chieu-lumene-majestic-premium" ["category_id"]=> string(3) "337" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",337,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Lumene" ["category_alias"]=> string(6) "lumene" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",lumene,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(52) "images/products/2019/03/26/original/1_1553596375.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-03-26 16:44:44" ["edited_time"]=> string(19) "2020-07-28 11:02:16" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "897" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "35100000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "35100000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(0) "" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "86" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(555) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Majestic Premium thương hiệu Ph&aacute;p<br /> ​- Được l&agrave;m từ vật liệu cao cấp c&oacute; th&agrave;nh phần nhựa PVC<br /> - C&oacute; thể tương th&iacute;ch với c&aacute;c m&aacute;y chiếu DLP hoặc LCD<br /> - Được trang bị hệ thống tự sửa lỗi, cung cấp một vĩ độ lớn<br /> - Sử dụng động cơ h&igrave;nh ống Somfy<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(23) "Lumene Majestic Premium" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" } [13]=> object(stdClass)#18 (48) { ["id"]=> string(4) "4242" ["record_id"]=> string(4) "4242" ["name"]=> string(36) "Màn chiếu Lumene Coliseum Premium" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(33) "man-chieu-lumene-coliseum-premium" ["category_id"]=> string(3) "337" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",337,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Lumene" ["category_alias"]=> string(6) "lumene" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",lumene,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(55) "images/products/2019/03/26/original/1-dd_1553596753.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-03-26 16:29:32" ["edited_time"]=> string(19) "2020-07-28 10:35:44" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "896" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "65900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "65900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(5) "price" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(0) "" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "86" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(612) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Coliseum Premium thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - Được l&agrave;m từ vải cao cấp, kết hợp với nhựa PVC<br /> - Vỏ m&aacute;y được l&agrave;m từ nh&ocirc;m cao cấp, được phun sơn m&agrave;i m&agrave;u đen bao phủ<br /> - Được trang bị động cơ h&igrave;nh ống Somfy<br /> - T&iacute;ch hợp ch&iacute;p điều khiển RS232 v&agrave; t&iacute;ch hợp điều khiển hồng ngoại<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(23) "Lumene Coliseum Premium" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" } }
Màn chiếu Lumene Embassy HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)

Màn chiếu Lumene Embassy HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)

19.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Embassy HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)

19.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Embassy HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch) thương hiệu Pháp
- Cho phép người dùng có thể điều chỉnh mở rộng hoặc thu hẹp phần vải màn chiếu
- Sở hữu hệ thống vít siết để treo
- Sở hữu hệ thống động cơ tích hợp mạnh mẽ đồng thời yên tĩnh
- Trang bị một bộ điều khiển từ xa vô cùng tiện lợi để dễ dàng vận hành
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Majestic HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

Màn chiếu Lumene Majestic HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

39.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Majestic HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

39.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Màn chiếu Lumene Majestic HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch) thương hiệu Pháp
- Trang bị vỏ bọc màu trắng bằng nhôm gắn động cơ không tiếng ồn
- Vải màn chiếu được làm từ nhựa PVC và sợi thủy tinh với độ dày 0.64mm
- Màn hình canvas được xử lý chống ố vàng, chống bám bụi, chống cong vênh
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 400 C 16:9 Electric Screen (180 inch)

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 400 C 16:9 Electric Screen (180 inch)

139.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 400 C 16:9 Electric Screen (180 inch)

139.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 400 C 16:9 Electric Screen (180 inch) thương hiệu Pháp
- Sử dụng màn chiếu canvas, chất lượng hình ảnh 4K UHD sắc nét
- Tích hợp sẵn động cơ không tiếng ồn mới
- Trang bị bộ thu kích hoạt trên màn chiếu
- Màu sắc: White

Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount

Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount

2.900.000 ₫

 

So sánh

Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount

2.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount thương hiệu Pháp
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

79.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

79.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch) thương hiệu Pháp
- Hỗ trợ UHD 4K hoàn hảo, mang đến hình ảnh vô cùng sắc nét và giống như thật
- Vải màn làm từ vật liệu chất lượng cao, được xử lí chống ố vàng, chống bụi
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)

99.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)

99.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch) thương hiệu Pháp
- Sử dụng vải canvas để chế tạo phần màn chiếu
- Hoàn thiện được làm bằng sơn mài tránh bám bụi
- Trang bị sẵn điều khiển từ xa hồng ngoại và công nghệ giao tiếp kiểu cổng nối tiếp [RS232]
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Majestic HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)

Màn chiếu Lumene Majestic HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)

29.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Majestic HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)

29.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Màn chiếu Lumene Majestic HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch) thương hiệu Pháp
- Khung máy được làm từ nhôm chắc bền
- Vải màn được xử lí chống ố vàng, chống bụi và chống cong vênh rất tốt
- Tích hợp sẵn động cơ không tiếng ồn, vận hành mượt mà
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 400 C 16:9 (180 inch)

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 400 C 16:9 (180 inch)

89.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 400 C 16:9 (180 inch)

89.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 400 C 16:9 (180 inch) thương hiệu Pháp
Đường chéo của màn hình là 200 inch
- Màn làm từ vải dệt Lumene Acoustique siêu trắng
- Khung nhôm siêu cứng với lớp hoàn thiện nhung
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Embassy HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

Màn chiếu Lumene Embassy HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

23.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Embassy HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

23.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Embassy HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch) thương hiệu Pháp
- Khả năng kích hoạt bộ kích hoạt được đồng bộ hóa với máy chiếu
- Lý tưởng để dùng cho máy chiếu LCD/DLP
- Vải màn chiếu được làm bằng PVC và sợi thủy tinh
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 350 C 16:9 (158 inch)

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 350 C 16:9 (158 inch)

79.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 350 C 16:9 (158 inch)

79.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 350 C 16:9 (158 inch) thương hiệu Pháp
- Cấu trúc màn hình cong đặt người xem vào trung tâm của hành động
Phần khung nhôm siêu chắc chắn, rộng và khá mỏng
-  Màn làm từ vật liệu Lumene UHD 4K
- Màu sắc: White

Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury II

Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury II

73.700.000 ₫

 

So sánh

Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury II

73.700.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury II thương hiệu Pháp
​- Được làm từ gỗ, ván ép và thép, được bao bọc bằng da trâu thật
- Phần tựa lưng và chỗ để chân được tích hợp 1 động cơ hoạt động
- Tay vịn được bọc đệm cao cấp
- Màu sắc: Red, black, brown

Màn chiếu Lumene Show Place HD

Màn chiếu Lumene Show Place HD

48.700.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Show Place HD

48.700.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Show Place HD thương hiệu Pháp
​- Sở hữu khung màn hình được làm từ vải cao cấp
- Có bề mặt màn chiếu được làm từ nhựa PVC kết hợp với sợi thủy tinh
- Sử dụng động cơ Lumene Silent độc quyền của hãn
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Majestic Premium

Màn chiếu Lumene Majestic Premium

35.100.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Majestic Premium

35.100.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Majestic Premium thương hiệu Pháp
​- Được làm từ vật liệu cao cấp có thành phần nhựa PVC
- Có thể tương thích với các máy chiếu DLP hoặc LCD
- Được trang bị hệ thống tự sửa lỗi, cung cấp một vĩ độ lớn
- Sử dụng động cơ hình ống Somfy
- Màu sắc: Black

Màn chiếu Lumene Coliseum Premium

Màn chiếu Lumene Coliseum Premium

65.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Coliseum Premium

65.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Coliseum Premium thương hiệu Pháp
- Được làm từ vải cao cấp, kết hợp với nhựa PVC
- Vỏ máy được làm từ nhôm cao cấp, được phun sơn mài màu đen bao phủ
- Được trang bị động cơ hình ống Somfy
- Tích hợp chíp điều khiển RS232 và tích hợp điều khiển hồng ngoại
- Màu sắc: Black

 
0.04866 sec| 898.609 kb
DMCA.com Protection Status