Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

toàn quốc
So sánh
array(6) { [0]=> object(stdClass)#36 (48) { ["id"]=> string(4) "4275" ["record_id"]=> string(4) "4275" ["name"]=> string(29) "CD transport Metronome t|AQWO" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(28) "cd-transport-metronome-taqwo" ["category_id"]=> string(3) "341" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",341,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(9) "Metronome" ["category_alias"]=> string(9) "metronome" ["category_alias_wrapper"]=> string(30) ",metronome,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(82) "images/products/2019/09/19/original/cd-transport-metronome-taqwo-dd_1568863316.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-08-15 17:02:15" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-19 10:22:10" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "922" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(478) "Bộ giải mã: PCM( 32 bits /384 kHz); DSD 512Trọng lượng: Transport: 12kg/ chiếc; Nguồn: 14kg/ chiếcKích thước (HxWxD): Transport: 120 x 430 x 420mm; Nguồn: 80 x 430 x 420mmDòng: CD transport Metronome" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(1) "3" ["manufactory_alias"]=> string(21) "metronome-technologie" ["manufactory_name"]=> string(21) "Metronome Technologie" ["colors"]=> string(3) ",8," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(701) "<p>-&nbsp;CD transport Metronome t|AQWO sản xuất tại Ph&aacute;p<br /> -&nbsp;Có trang bị c&ocirc;̉ng ra analog đ&ecirc;̉ k&ecirc;́t n&ocirc;́i với DAC<br /> - Bản mạch PCB được thi&ecirc;́t k&ecirc;́ phức tạp<br /> - Màn hình cảm ứng 21:9 đem tới những trải nghi&ecirc;̣m t&ocirc;́t cho người dùng<br /> -&nbsp;C&oacute; khả năng n&acirc;ng hoặc hạ tần số lấy mẫu của c&aacute;c file PCM 16-bit / 44.1 kHz (chuẩn CD) v&agrave; DS64 (chuẩn đĩa SACD) được lấy từ đĩa<br /> - Màu sắc: Black</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(16) "Metronome t|AQWO" ["cong_suat_tieu_thu"]=> string(4) "50VA" ["nguon_dien"]=> string(70) "Japan: 100 VAC - 50/60 Hz ; Other countries:110-120/240 VAC - 50/60 Hz" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(56) "Transport: 120 x 430 x 420mm; Nguồn: 80 x 430 x 420mm" ["trong_luong"]=> string(51) "Transport: 12kg/ chiếc; Nguồn: 14kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["thiet_ke"]=> string(12) "CD transport" ["dong"]=> string(22) "CD transport Metronome" ["kenh"]=> string(0) "" ["dai_tan"]=> string(0) "" ["meo_hai_tong"]=> string(0) "" ["bo_giai_ma"]=> string(31) "PCM( 32 bits /384 kHz); DSD 512" ["giai_ma"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [1]=> object(stdClass)#33 (48) { ["id"]=> string(4) "4274" ["record_id"]=> string(4) "4274" ["name"]=> string(32) "Đầu CD Metronome Le Player 2S" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(29) "dau-cd-metronome-le-player-2s" ["category_id"]=> string(3) "341" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",341,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(9) "Metronome" ["category_alias"]=> string(9) "metronome" ["category_alias_wrapper"]=> string(30) ",metronome,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(83) "images/products/2019/08/15/original/dau-cd-metronome-le-player-2s-dd_1565863203.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-08-15 16:58:18" ["edited_time"]=> string(19) "2019-08-30 11:33:38" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "921" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(381) "Giãi mã: DSD lên tới 256Trọng lượng: 12kg/chiếcKích thước (HxWxD): 115 x 450 x 435mmDòng: Metronome Le Player 2S" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(1) "3" ["manufactory_alias"]=> string(21) "metronome-technologie" ["manufactory_name"]=> string(21) "Metronome Technologie" ["colors"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(149) "<p>-&nbsp;Đầu CD Metronome Le Player 2S sản xuất tại Ph&aacute;p<br /> - M&agrave;u&nbsp;sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(22) "Metronome Le Player 2S" ["cong_suat_tieu_thu"]=> string(5) "40 VA" ["nguon_dien"]=> string(27) "100 - 120/240 V - 50/60 Hzv" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "115 x 450 x 435mm" ["trong_luong"]=> string(12) "12kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["thiet_ke"]=> string(19) "Đầu CD/Transport" ["dong"]=> string(22) "Metronome Le Player 2S" ["kenh"]=> string(0) "" ["dai_tan"]=> string(0) "" ["meo_hai_tong"]=> string(0) "" ["bo_giai_ma"]=> string(0) "" ["giai_ma"]=> string(18) "DSD lên tới 256" ["mau_sac"]=> string(5) "White" } [2]=> object(stdClass)#32 (48) { ["id"]=> string(4) "4273" ["record_id"]=> string(4) "4273" ["name"]=> string(29) "Đầu CD/SACD Metronome AQWO" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(25) "dau-cdsacd-metronome-aqwo" ["category_id"]=> string(3) "341" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",341,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(9) "Metronome" ["category_alias"]=> string(9) "metronome" ["category_alias_wrapper"]=> string(30) ",metronome,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(79) "images/products/2019/08/15/original/dau-cdsacd-metronome-aqwo-dd_1565862935.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-08-15 16:53:31" ["edited_time"]=> string(19) "2019-08-30 11:35:58" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "920" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(387) "Giãi mã: PCM và DSD lên tới 512 (x8)Trọng lượng: 15kg/ chiếcKích thước (HxWxD): 130 x 425 x 415mmDòng: Metronome AQWO" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(1) "3" ["manufactory_alias"]=> string(21) "metronome-technologie" ["manufactory_name"]=> string(21) "Metronome Technologie" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(156) "<p>-&nbsp;Đầu CD/SACD Metronome AQWO sản xuất tại Ph&aacute;p<br /> - M&agrave;u sắc: White, Blạck&nbsp;</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(14) "Metronome AQWO" ["cong_suat_tieu_thu"]=> string(5) "40 VA" ["nguon_dien"]=> string(26) "100 - 120/240 V - 50/60 Hz" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "130 x 425 x 415mm" ["trong_luong"]=> string(13) "15kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["thiet_ke"]=> string(14) "Đầu CD/SACD" ["dong"]=> string(14) "Metronome AQWO" ["kenh"]=> string(0) "" ["dai_tan"]=> string(0) "" ["meo_hai_tong"]=> string(0) "" ["bo_giai_ma"]=> string(0) "" ["giai_ma"]=> string(31) "PCM và DSD lên tới 512 (x8)" ["mau_sac"]=> string(12) "White, Black" } [3]=> object(stdClass)#31 (48) { ["id"]=> string(4) "4272" ["record_id"]=> string(4) "4272" ["name"]=> string(36) "Bộ giải mã DAC Metronome c|AQWO" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "bo-giai-ma-dac-metronome-caqwo" ["category_id"]=> string(3) "341" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",341,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(9) "Metronome" ["category_alias"]=> string(9) "metronome" ["category_alias_wrapper"]=> string(30) ",metronome,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(84) "images/products/2019/09/19/original/bo-giai-ma-dac-metronome-caqwo-dd_1568863383.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-08-15 16:49:44" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-19 10:23:19" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "919" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(589) "Bộ giải mã: chip AK4497Giãi mã: Mỗi kênh 1 chip AK4497 với khả năng giải mã 32 bits /384 kHzTrọng lượng: DAC: 12kg/ chiếc; Nguồn: 14kg/ chiếcKích thước (HxWxD): DAC: 120 x 430 x 420 mm; Nguồn: 80 x 430 x 420mmDòng: Metronome c|AQWO" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(1) "3" ["manufactory_alias"]=> string(21) "metronome-technologie" ["manufactory_name"]=> string(21) "Metronome Technologie" ["colors"]=> string(3) ",8," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(1044) "<p>- Bộ giải m&atilde; DAC Metronome c|AQWO sản xuất tại Ph&aacute;p<br /> - Sử dụng ngu&ocirc;̀n đi&ecirc;̣n&nbsp;Elektra với thi&ecirc;́t k&ecirc;́ tách bi&ecirc;̣t<br /> - M&ocirc;̃i k&ecirc;nh có 1&nbsp;chip&nbsp;AK4497 - 1 trong những chip cao c&acirc;́p của AKM hi&ecirc;̣n nay<br /> - Tầng đầu ra analog sử dụng 4 OPA class A đ&atilde; đc ph&acirc;n cực&nbsp;để c&oacute; băng th&ocirc;ng rộng với độ động lớn<br /> - Được thi&ecirc;́t k&ecirc;́ thủ c&ocirc;ng, t&acirc;́t cả các b&ocirc;̣ ph&acirc;̣n được thi&ecirc;́t k&ecirc;́ và sản xu&acirc;́t 100% tại Pháp<br /> - Ph&acirc;̀n khung thi&ecirc;́t k&ecirc;́ chắc chắn: mặt trước làm từ nh&ocirc;m với đ&ocirc;̣ dày l&ecirc;n tới 20mm<br /> - Màu sắc: Black</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(16) "Metronome c|AQWO" ["cong_suat_tieu_thu"]=> string(4) "50VA" ["nguon_dien"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(51) "DAC: 120 x 430 x 420 mm; Nguồn: 80 x 430 x 420mm" ["trong_luong"]=> string(45) "DAC: 12kg/ chiếc; Nguồn: 14kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["thiet_ke"]=> string(19) "Bộ giải mã DAC" ["dong"]=> string(16) "Metronome c|AQWO" ["kenh"]=> string(0) "" ["dai_tan"]=> string(33) "

10hz - 50kHz ( +/-0.1dB)

" ["meo_hai_tong"]=> string(0) "" ["bo_giai_ma"]=> string(11) "chip AK4497" ["giai_ma"]=> string(74) "Mỗi kênh 1 chip AK4497 với khả năng giải mã 32 bits /384 kHz" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [4]=> object(stdClass)#30 (48) { ["id"]=> string(4) "4271" ["record_id"]=> string(4) "4271" ["name"]=> string(36) "Bộ giải mã DAC Metronome LE DAC" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(31) "bo-giai-ma-dac-metronome-le-dac" ["category_id"]=> string(3) "341" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",341,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(9) "Metronome" ["category_alias"]=> string(9) "metronome" ["category_alias_wrapper"]=> string(30) ",metronome,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(85) "images/products/2019/08/15/original/bo-giai-ma-dac-metronome-le-dac-dd_1565862105.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-08-15 09:17:52" ["edited_time"]=> string(19) "2019-08-30 11:34:43" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "918" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(476) "Kênh: 2 kênhGiãi mã: Chip AK4493 32 bits / 768 kHz ( dual-mono)Trọng lượng: 12kg/chiếcKích thước (HxWxD): 130 x 425 x 415mmDòng: Metronome LE DAC" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(1) "3" ["manufactory_alias"]=> string(21) "metronome-technologie" ["manufactory_name"]=> string(21) "Metronome Technologie" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(171) "<p>-&nbsp;Bộ giải m&atilde; DAC Metronome LE DAC&nbsp; sản xuất tại Ph&aacute;p<br /> - M&agrave;u sắc: White, Black</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(20) "DAC Metronome LE DAC" ["cong_suat_tieu_thu"]=> string(0) "" ["nguon_dien"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "130 x 425 x 415mm" ["trong_luong"]=> string(12) "12kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["thiet_ke"]=> string(19) "Bộ giải mã DAC" ["dong"]=> string(16) "Metronome LE DAC" ["kenh"]=> string(7) "2 kênh" ["dai_tan"]=> string(20) "

32Hz-211kHz

" ["meo_hai_tong"]=> string(0) "" ["bo_giai_ma"]=> string(0) "" ["giai_ma"]=> string(42) "Chip AK4493 32 bits / 768 kHz ( dual-mono)" ["mau_sac"]=> string(12) "White, Black" } [5]=> object(stdClass)#28 (48) { ["id"]=> string(4) "4270" ["record_id"]=> string(4) "4270" ["name"]=> string(42) "Bộ giải mã DAC Network Metronome DSC1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(37) "bo-giai-ma-dac-network-metronome-dsc1" ["category_id"]=> string(3) "341" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",341,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(9) "Metronome" ["category_alias"]=> string(9) "metronome" ["category_alias_wrapper"]=> string(30) ",metronome,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(91) "images/products/2019/08/15/original/bo-giai-ma-dac-network-metronome-dsc1-dd_1565861900.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-08-15 08:59:46" ["edited_time"]=> string(19) "2019-08-30 11:33:59" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "917" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(580) "Kênh: 2 kênhBộ giải mã: Sử dụng 2 chip AK4497Giãi mã: 32bit/ 384 kHz (dual-mono); DSD 64 To 512Trọng lượng: 17.5kg/chiếcKích thước (HxWxD): 90 x 435 x 435mmDòng: Metronome DSC1" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(1) "3" ["manufactory_alias"]=> string(21) "metronome-technologie" ["manufactory_name"]=> string(21) "Metronome Technologie" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(160) "<p>-&nbsp;Bộ giải m&atilde; DAC Network Metronome DSC1 sản xuất tại Ph&aacute;p<br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(26) "DAC Network Metronome DSC1" ["cong_suat_tieu_thu"]=> string(5) "35 VA" ["nguon_dien"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(16) "90 x 435 x 435mm" ["trong_luong"]=> string(14) "17.5kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["thiet_ke"]=> string(19) "Bộ giải mã DAC" ["dong"]=> string(14) "Metronome DSC1" ["kenh"]=> string(7) "2 kênh" ["dai_tan"]=> string(20) "

33Hz-211kHz

" ["meo_hai_tong"]=> string(0) "" ["bo_giai_ma"]=> string(26) "Sử dụng 2 chip AK4497" ["giai_ma"]=> string(41) "32bit/ 384 kHz (dual-mono); DSD 64 To 512" ["mau_sac"]=> string(5) "White" } }
CD transport Metronome t|AQWO

CD transport Metronome t|AQWO

Liên hệ

 

So sánh

CD transport Metronome t|AQWO

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- CD transport Metronome t|AQWO sản xuất tại Pháp
- Có trang bị cổng ra analog để kết nối với DAC
- Bản mạch PCB được thiết kế phức tạp
- Màn hình cảm ứng 21:9 đem tới những trải nghiệm tốt cho người dùng
- Có khả năng nâng hoặc hạ tần số lấy mẫu của các file PCM 16-bit / 44.1 kHz (chuẩn CD) và DS64 (chuẩn đĩa SACD) được lấy từ đĩa
- Màu sắc: Black

Đầu CD Metronome Le Player 2S

Đầu CD Metronome Le Player 2S

Liên hệ

 

So sánh

Đầu CD Metronome Le Player 2S

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Đầu CD Metronome Le Player 2S sản xuất tại Pháp
- Màu sắc: White

Đầu CD/SACD Metronome AQWO

Đầu CD/SACD Metronome AQWO

Liên hệ

 

So sánh

Đầu CD/SACD Metronome AQWO

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Đầu CD/SACD Metronome AQWO sản xuất tại Pháp
- Màu sắc: White, Blạck 

Bộ giải mã DAC Metronome c|AQWO

Bộ giải mã DAC Metronome c|AQWO

Liên hệ

 

So sánh

Bộ giải mã DAC Metronome c|AQWO

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Bộ giải mã DAC Metronome c|AQWO sản xuất tại Pháp
- Sử dụng nguồn điện Elektra với thiết kế tách biệt
- Mỗi kênh có 1 chip AK4497 - 1 trong những chip cao cấp của AKM hiện nay
- Tầng đầu ra analog sử dụng 4 OPA class A đã đc phân cực để có băng thông rộng với độ động lớn
- Được thiết kế thủ công, tất cả các bộ phận được thiết kế và sản xuất 100% tại Pháp
- Phần khung thiết kế chắc chắn: mặt trước làm từ nhôm với độ dày lên tới 20mm
- Màu sắc: Black

Bộ giải mã DAC Metronome LE DAC

Bộ giải mã DAC Metronome LE DAC

Liên hệ

 

So sánh

Bộ giải mã DAC Metronome LE DAC

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Bộ giải mã DAC Metronome LE DAC  sản xuất tại Pháp
- Màu sắc: White, Black

Bộ giải mã DAC Network Metronome DSC1

Bộ giải mã DAC Network Metronome DSC1

Liên hệ

 

So sánh

Bộ giải mã DAC Network Metronome DSC1

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Bộ giải mã DAC Network Metronome DSC1 sản xuất tại Pháp
- Màu sắc: White

 
0.03883 sec| 749.461 kb
DMCA.com Protection Status