Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

toàn quốc

Phụ Kiện Clearaudio

So sánh
array(20) { [0]=> object(stdClass)#36 (38) { ["id"]=> string(4) "3334" ["record_id"]=> string(4) "3334" ["name"]=> string(43) "Tay cần mâm đĩa than Clearaudio TT1-M1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(38) "tay-can-mam-dia-than-clearaudio-tt1-m1" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(102) "images/products/2018/09/07/original/tay-can-mam-dia-than-clearaudio-tt1-m1-1_1516200583_1536309810.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 15:43:30" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-04 15:59:28" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "173" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(9) "624000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(9) "624000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(612) "Vật liệu: Aluminium, stainless steel and bullet proof woodKích thước: 230 x 521 x 199mmTrọng lượng: 8.6 kg/ chiếcMầu sắc: Silver/wood; Black/wood; Silver/black; Black/blackNước sản xuất: ĐứcDòng: Tonearms" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(10) ",7,8,9,10," ["model"]=> string(17) "Clearaudio TT1-M1" ["vat_lieu"]=> string(48) "Aluminium, stainless steel and bullet proof wood" ["kich_thuoc"]=> string(17) "230 x 521 x 199mm" ["trong_luong"]=> string(15) "8.6 kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(8) "Tonearms" ["mau_sac"]=> string(50) "Silver/wood; Black/wood; Silver/black; Black/black" } [1]=> object(stdClass)#33 (38) { ["id"]=> string(4) "3331" ["record_id"]=> string(4) "3331" ["name"]=> string(40) "Tay cần mâm đĩa than Clearaudio TT2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(35) "tay-can-mam-dia-than-clearaudio-tt2" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(110) "images/products/2018/09/07/original/tay-can-mam-dia-than-clearaudio-tt2-anh-dai-dien_1516198891_1536309395.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 15:36:35" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-04 15:59:16" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "169" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(9) "240000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(9) "240000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(636) "Vật liệu: Resonance-optimized chassis, patented two-point-tangential trackingKích thước: 70 x 300 x 100mmTrọng lượng: Without tonearm base: 1990g; Base only: 235gMầu sắc: Silver AluminiumNước sản xuất: ĐứcDòng: ClearAudio Tonearms" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(14) "Clearaudio TT2" ["vat_lieu"]=> string(67) "Resonance-optimized chassis, patented two-point-tangential tracking" ["kich_thuoc"]=> string(16) "70 x 300 x 100mm" ["trong_luong"]=> string(44) "Without tonearm base: 1990g; Base only: 235g" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(19) "ClearAudio Tonearms" ["mau_sac"]=> string(16) "Silver Aluminium" } [2]=> object(stdClass)#32 (38) { ["id"]=> string(4) "3322" ["record_id"]=> string(4) "3322" ["name"]=> string(46) "Tay cần mâm đĩa than Clearaudio Universal" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(41) "tay-can-mam-dia-than-clearaudio-universal" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(105) "images/products/2018/09/07/original/tay-can-mam-dia-than-clearaudio-universal-1_1516197533_1536307201.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 15:00:01" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-19 10:31:33" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "165" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(9) "126500000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(9) "126500000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(516) "Vật liệu: Carbon FibreKích thước: 345mmTrọng lượng: 740gMầu sắc: Silver, BlackNước sản xuất: ĐứcDòng: Tonearms" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["model"]=> string(20) "Clearaudio Universal" ["vat_lieu"]=> string(12) "Carbon Fibre" ["kich_thuoc"]=> string(5) "345mm" ["trong_luong"]=> string(4) "740g" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(8) "Tonearms" ["mau_sac"]=> string(13) "Silver, Black" } [3]=> object(stdClass)#31 (38) { ["id"]=> string(4) "3374" ["record_id"]=> string(4) "3374" ["name"]=> string(49) "Niềng đĩa chống rung Clearaudio Outer Limit" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(43) "nieng-dia-chong-rung-clearaudio-outer-limit" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(118) "images/products/2018/09/07/original/nieng-dia-chong-rung-clearaudio-outer-limit-anh-dai-dien_1516289863_1536317479.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 17:41:47" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-04 16:01:54" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "201" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "36000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "36000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(356) "Trọng lượng: 1.5 kg/chiếcMầu sắc: Silver, BlackNước sản xuất: ĐứcDòng: Accessories" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(22) "Clearaudio Outer Limit" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(14) "1.5 kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(11) "Accessories" ["mau_sac"]=> string(13) "Silver, Black" } [4]=> object(stdClass)#30 (38) { ["id"]=> string(4) "3364" ["record_id"]=> string(4) "3364" ["name"]=> string(34) "Cân kim Clearaudio Weight Watcher" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(33) "can-kim-clearaudio-weight-watcher" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(108) "images/products/2018/09/07/original/can-kim-clearaudio-weight-watcher-anh-dai-dien_1516285988_1536315859.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 17:24:19" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-04 16:00:57" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "194" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "6000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "6000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(460) "Kích thước: 154 x 120 x 84 mmTrọng lượng: 90g/chiếc (incl. batteries)Mầu sắc: SilverNước sản xuất: ĐứcDòng: Accessories" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(25) "Clearaudio Weight Watcher" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "154 x 120 x 84 mm" ["trong_luong"]=> string(29) "90g/chiếc (incl. batteries)" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(11) "Accessories" ["mau_sac"]=> string(6) "Silver" } [5]=> object(stdClass)#28 (38) { ["id"]=> string(4) "3370" ["record_id"]=> string(4) "3370" ["name"]=> string(48) "Cục kê chống rung Clearaudio Perfect Points" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(43) "cuc-ke-chong-rung-clearaudio-perfect-points" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(118) "images/products/2018/09/07/original/cuc-ke-chong-rung-clearaudio-perfect-points-anh-dai-dien_1516288681_1536316424.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 17:33:44" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-04 16:01:08" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "198" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "4800000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "4800000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(541) "Vật liệu: AluminumKích thước: 29.8 x 34.5 x 34.5mmTrọng lượng: 48.5 g/ chiếcMầu sắc: Silver, blackNước sản xuất: ĐứcDòng: Accessories" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(5) ",8,7," ["model"]=> string(25) "Clearaudio Perfect Points" ["vat_lieu"]=> string(8) "Aluminum" ["kich_thuoc"]=> string(20) "29.8 x 34.5 x 34.5mm" ["trong_luong"]=> string(15) "48.5 g/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(11) "Accessories" ["mau_sac"]=> string(13) "Silver, black" } [6]=> object(stdClass)#26 (38) { ["id"]=> string(4) "3373" ["record_id"]=> string(4) "3373" ["name"]=> string(37) "Chặn đĩa Clearaudio Twister Clamp" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(33) "chan-dia-clearaudio-twister-clamp" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(108) "images/products/2018/09/07/original/chan-dia-clearaudio-twister-clamp-anh-dai-dien_1516289278_1536316687.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 17:38:07" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-04 16:01:31" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "200" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "3600000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "3600000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(450) "Vật liệu: stainless steelTrọng lượng: 190 g/chiếcMầu sắc: Silver and blackNước sản xuất: ĐứcDòng: Accessories" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(24) "Clearaudio Twister Clamp" ["vat_lieu"]=> string(15) "stainless steel" ["kich_thuoc"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(13) "190 g/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(11) "Accessories" ["mau_sac"]=> string(16) "Silver and black" } [7]=> object(stdClass)#25 (38) { ["id"]=> string(4) "3372" ["record_id"]=> string(4) "3372" ["name"]=> string(37) "Chặn đĩa Clearaudio Concept Clamp" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(33) "chan-dia-clearaudio-concept-clamp" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(108) "images/products/2018/09/07/original/chan-dia-clearaudio-concept-clamp-anh-dai-dien_1516288974_1536316538.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 17:35:38" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-04 16:01:20" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "199" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "3000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "3000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(555) "Vật liệu: AluminiumKích thước: H: 20 mm; Ø: 75 mmTrọng lượng: 215 g/chiếcMầu sắc: black anodized and silver rimNước sản xuất: ĐứcDòng: Accessories" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(24) "Clearaudio Concept Clamp" ["vat_lieu"]=> string(9) "Aluminium" ["kich_thuoc"]=> string(19) "H: 20 mm; Ø: 75 mm" ["trong_luong"]=> string(13) "215 g/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(11) "Accessories" ["mau_sac"]=> string(29) "black anodized and silver rim" } [8]=> object(stdClass)#23 (38) { ["id"]=> string(4) "3376" ["record_id"]=> string(4) "3376" ["name"]=> string(53) "Cục cân giọt nước Clearaudio Gold Level Gauge" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(45) "cuc-can-giot-nuoc-clearaudio-gold-level-gauge" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(120) "images/products/2018/09/07/original/cuc-can-giot-nuoc-clearaudio-gold-level-gauge-anh-dai-dien_1516291911_1536317409.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 17:48:12" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-04 16:02:17" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "203" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "1440000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "1440000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(260) "Vật liệu: gold platedNước sản xuất: ĐứcDòng: Accessories" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(27) "Clearaudio Gold Level Gauge" ["vat_lieu"]=> string(11) "gold plated" ["kich_thuoc"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(11) "Accessories" ["mau_sac"]=> string(0) "" } [9]=> object(stdClass)#22 (38) { ["id"]=> string(4) "3377" ["record_id"]=> string(4) "3377" ["name"]=> string(44) "Nước rửa kim Clearaudio Elixir of Sound" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(39) "nuoc-rua-kim-clearaudio-elixir-of-sound" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(114) "images/products/2018/09/07/original/nuoc-rua-kim-clearaudio-elixir-of-sound-anh-dai-dien_1516292174_1536317608.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 17:53:28" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-04 16:02:30" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "204" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(6) "720000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(6) "720000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(172) "Nước sản xuất: ĐứcDòng: Accessories" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(26) "Clearaudio Elixir of Sound" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(11) "Accessories" ["mau_sac"]=> string(0) "" } [10]=> object(stdClass)#21 (38) { ["id"]=> string(4) "3375" ["record_id"]=> string(4) "3375" ["name"]=> string(53) "Cục cân giọt nước Clearaudio Mini Level Gauge" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(45) "cuc-can-giot-nuoc-clearaudio-mini-level-gauge" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(120) "images/products/2018/09/07/original/cuc-can-giot-nuoc-clearaudio-mini-level-gauge-anh-dai-dien_1516290646_1536317109.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 17:45:09" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-04 16:02:06" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "202" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(6) "480000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(6) "480000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(172) "Nước sản xuất: ĐứcDòng: Accessories" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(27) "Clearaudio Mini Level Gauge" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(11) "Accessories" ["mau_sac"]=> string(0) "" } [11]=> object(stdClass)#20 (38) { ["id"]=> string(4) "3378" ["record_id"]=> string(4) "3378" ["name"]=> string(44) "Chổi lau mũi kim Clearaudio Diamond Brush" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(41) "choi-lau-mui-kim-clearaudio-diamond-brush" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(116) "images/products/2018/09/07/original/choi-lau-mui-kim-clearaudio-diamond-brush-anh-dai-dien_1516292339_1536317741.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 17:55:41" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-04 16:02:42" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "205" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(6) "480000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(6) "480000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(172) "Nước sản xuất: ĐứcDòng: Accessories" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(24) "Clearaudio Diamond Brush" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(11) "Accessories" ["mau_sac"]=> string(0) "" } [12]=> object(stdClass)#19 (38) { ["id"]=> string(4) "3326" ["record_id"]=> string(4) "3326" ["name"]=> string(40) "Tay cần mâm đĩa than Clearaudio TT3" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(35) "tay-can-mam-dia-than-clearaudio-tt3" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(97) "images/products/2018/09/07/original/tay-can-mam-dia-than-clearaudio-tt3_1527523782_1536307780.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 15:09:40" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-19 10:38:37" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "167" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(635) "Vật liệu: Patented two–point tangential tracking, resonance–optimized chassis Version: silver aluminiumKích thước: 50 x 260 x 100mmTrọng lượng: 0.7kg/chiếcMầu sắc: Silver AluminiumNước sản xuất: ĐứcDòng: ClearAudio Tonearms" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(14) "Clearaudio TT3" ["vat_lieu"]=> string(97) "Patented two–point tangential tracking, resonance–optimized chassis Version: silver aluminium" ["kich_thuoc"]=> string(16) "50 x 260 x 100mm" ["trong_luong"]=> string(13) "0.7kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(19) "ClearAudio Tonearms" ["mau_sac"]=> string(16) "Silver Aluminium" } [13]=> object(stdClass)#18 (38) { ["id"]=> string(4) "3344" ["record_id"]=> string(4) "3344" ["name"]=> string(43) "Kim mâm đĩa than Clearaudio Performer V2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(40) "kim-mam-dia-than-clearaudio-performer-v2" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(115) "images/products/2018/10/23/original/kim-mam-dia-than-clearaudio-performer-v2-anh-dai-dien_1516200719_1540264289.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 16:26:50" ["edited_time"]=> string(19) "2020-01-07 11:26:07" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "181" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(447) "Vật liệu: AluminiumTrọng lượng: 8.4g/chiếcMầu sắc: Ebony woodNước sản xuất: ĐứcDòng: ClearAudio Cartridges" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(23) "Clearaudio Performer V2" ["vat_lieu"]=> string(9) "Aluminium" ["kich_thuoc"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(12) "8.4g/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(21) "ClearAudio Cartridges" ["mau_sac"]=> string(10) "Ebony wood" } [14]=> object(stdClass)#17 (38) { ["id"]=> string(4) "3346" ["record_id"]=> string(4) "3346" ["name"]=> string(40) "Kim mâm đĩa than Clearaudio Artist V2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(37) "kim-mam-dia-than-clearaudio-artist-v2" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(99) "images/products/2018/09/07/original/kim-mam-dia-than-clearaudio-artist-v2_1527524188_1536312642.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 16:30:42" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-19 10:08:56" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "182" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(449) "Vật liệu: AluminiumTrọng lượng: 8.4 g/ chiếcMầu sắc: Ebony woodNước sản xuất: ĐứcDòng: ClearAudio Cartridges" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(20) "Clearaudio Artist V2" ["vat_lieu"]=> string(9) "Aluminium" ["kich_thuoc"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(14) "8.4 g/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(21) "ClearAudio Cartridges" ["mau_sac"]=> string(10) "Ebony wood" } [15]=> object(stdClass)#16 (38) { ["id"]=> string(4) "3350" ["record_id"]=> string(4) "3350" ["name"]=> string(42) "Kim mâm đĩa than Clearaudio Virtuoso V2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(39) "kim-mam-dia-than-clearaudio-virtuoso-v2" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(114) "images/products/2018/09/07/original/kim-mam-dia-than-clearaudio-virtuoso-v2-anh-ky-thuat_1516201167_1536313938.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 16:52:18" ["edited_time"]=> string(19) "2020-01-07 11:25:59" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "183" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(428) "Vật liệu: AluminiumTrọng lượng: 8.4gMầu sắc: Ebony woodNước sản xuất: ĐứcDòng: Cartridges" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(22) "Clearaudio Virtuoso V2" ["vat_lieu"]=> string(9) "Aluminium" ["kich_thuoc"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(4) "8.4g" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(10) "Cartridges" ["mau_sac"]=> string(10) "Ebony wood" } [16]=> object(stdClass)#12 (38) { ["id"]=> string(4) "3352" ["record_id"]=> string(4) "3352" ["name"]=> string(41) "Kim mâm đĩa than Clearaudio Maestro V2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(38) "kim-mam-dia-than-clearaudio-maestro-v2" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(113) "images/products/2018/09/07/original/kim-mam-dia-than-clearaudio-maestro-v2-anh-dai-dien_1516201476_1536314137.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 16:55:37" ["edited_time"]=> string(19) "2020-01-07 11:25:52" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "186" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(445) "Vật liệu: Boron / HD DiamondTrọng lượng: 8.4g/chiếcMầu sắc: Ebony woodNước sản xuất: ĐứcDòng: Cartridges" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(21) "Clearaudio Maestro V2" ["vat_lieu"]=> string(18) "Boron / HD Diamond" ["kich_thuoc"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(12) "8.4g/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(10) "Cartridges" ["mau_sac"]=> string(10) "Ebony wood" } [17]=> object(stdClass)#40 (38) { ["id"]=> string(4) "3340" ["record_id"]=> string(4) "3340" ["name"]=> string(44) "Kim mâm đĩa than Clearaudio MM Concept V2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(41) "kim-mam-dia-than-clearaudio-mm-concept-v2" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(116) "images/products/2018/09/07/original/kim-mam-dia-than-clearaudio-mm-concept-v2-anh-dai-dien_1516200262_1536311435.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 16:10:35" ["edited_time"]=> string(19) "2020-01-07 11:26:16" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "178" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(424) "Vật liệu: AluminiumTrọng lượng: 8.4gMầu sắc: SilverNước sản xuất: ĐứcDòng: Cartridges" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(24) "Clearaudio MM Concept V2" ["vat_lieu"]=> string(9) "Aluminium" ["kich_thuoc"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(4) "8.4g" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(10) "Cartridges" ["mau_sac"]=> string(6) "Silver" } [18]=> object(stdClass)#41 (38) { ["id"]=> string(4) "3358" ["record_id"]=> string(4) "3358" ["name"]=> string(48) "Kim mâm đĩa than Clearaudio Talismann V2 Gold" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(45) "kim-mam-dia-than-clearaudio-talismann-v2-gold" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(120) "images/products/2018/09/07/original/kim-mam-dia-than-clearaudio-talismann-v2-gold-anh-dai-dien_1516202696_1536315043.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 17:10:43" ["edited_time"]=> string(19) "2020-01-07 11:25:31" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "190" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(496) "Vật liệu: Hand polished ebony wood with metal alloy internal resonance dampingTrọng lượng: 10.8g/chiếcMầu sắc: Ebony woodNước sản xuất: ĐứcDòng: Cartridges" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(17) "Talismann V2 Gold" ["vat_lieu"]=> string(68) "Hand polished ebony wood with metal alloy internal resonance damping" ["kich_thuoc"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(13) "10.8g/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(10) "Cartridges" ["mau_sac"]=> string(10) "Ebony wood" } [19]=> object(stdClass)#42 (38) { ["id"]=> string(4) "3360" ["record_id"]=> string(4) "3360" ["name"]=> string(42) "Kim mâm đĩa than Clearaudio Concerto V2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(39) "kim-mam-dia-than-clearaudio-concerto-v2" ["category_id"]=> string(3) "329" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",329,327,169," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(23) "Phụ Kiện Clearaudio" ["category_alias"]=> string(19) "phu-kien-clearaudio" ["category_alias_wrapper"]=> string(39) ",phu-kien-clearaudio,clearaudio,hi-end," ["image"]=> string(114) "images/products/2018/09/07/original/kim-mam-dia-than-clearaudio-concerto-v2-anh-dai-dien_1516203703_1536315382.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 17:16:22" ["edited_time"]=> string(19) "2020-01-07 11:25:25" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "191" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(454) "Vật liệu: Satin wood with metal platterTrọng lượng: 7g/chiếcMầu sắc: Satin woodNước sản xuất: ĐứcDòng: Cartridges" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "65" ["manufactory_alias"]=> string(10) "clearaudio" ["manufactory_name"]=> string(10) "Clearaudio" ["colors"]=> string(0) "" ["model"]=> string(22) "Clearaudio Concerto V2" ["vat_lieu"]=> string(29) "Satin wood with metal platter" ["kich_thuoc"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(10) "7g/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "13" ["dong"]=> string(10) "Cartridges" ["mau_sac"]=> string(10) "Satin wood" } }
 
0.02876 sec| 896.727 kb
DMCA.com Protection Status