Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

toàn quốc
So sánh
array(4) { [0]=> object(stdClass)#36 (47) { ["id"]=> string(4) "4197" ["record_id"]=> string(4) "4197" ["name"]=> string(34) "Power ampli Pilium Divine Hercules" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(34) "power-ampli-pilium-divine-hercules" ["category_id"]=> string(3) "332" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",332,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Pilium" ["category_alias"]=> string(6) "pilium" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",pilium,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(85) "images/products/2019/02/18/original/power-ampli-pilium-divine-hercules_1550454913.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-01-23 16:10:45" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 13:50:25" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "851" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(10) "2169200000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(10) "2169200000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(581) "Dải tần:

> 100kHz

Công suất: 350W (8 Ohm); 1400W (2 Ohm)Trọng lượng: 100 kg/chiếcKích thước (H x W x D): 400 x 400 x 490mmMầu sắc: SilverDòng amplifiers: Pilium Divine Line" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "80" ["manufactory_alias"]=> string(6) "pilium" ["manufactory_name"]=> string(6) "Pilium" ["colors"]=> string(3) ",9," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(545) "<p>-&nbsp;Power ampli Pilium Divine Hercules sản xuất tại Hy Lạp<br /> ​- C&oacute; khả năng đem lại c&ocirc;ng suất mạnh mẽ<br /> - Sử dụng một biến &aacute;p xuyến cỡ lớn<br /> - Linh kiện được lựa chọn cẩn thận, được lắp r&aacute;p thủ c&ocirc;ng<br /> - C&aacute;c bảng mạch PCB đều được thiết kế theo ti&ecirc;u chuẩn của qu&acirc;n đội<br /> - M&agrave;u sắc: Silver</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(22) "Pilium Divine Hercules" ["kenh"]=> string(0) "" ["meo_hai_tong"]=> string(0) "" ["do_nhay"]=> string(13) "

35dB

" ["tro_khang"]=> string(12) "2 Ohm; 8 Ohm" ["cong_suat"]=> string(27) "350W (8 Ohm); 1400W (2 Ohm)" ["kich_thuoc_h_x_w_x_d"]=> string(17) "400 x 400 x 490mm" ["trong_luong"]=> string(14) "100 kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "38" ["mau_sac"]=> string(6) "Silver" ["dong_amplifiers"]=> string(18) "Pilium Divine Line" ["dai_tan"]=> string(17) "

> 100kHz

" ["thiet_ke"]=> string(10) "Power mono" } [1]=> object(stdClass)#33 (47) { ["id"]=> string(4) "4161" ["record_id"]=> string(4) "4161" ["name"]=> string(34) "Power ampli Pilium Divine Achilles" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(34) "power-ampli-pilium-divine-achilles" ["category_id"]=> string(3) "332" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",332,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Pilium" ["category_alias"]=> string(6) "pilium" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",pilium,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(82) "images/products/2018/12/29/original/ampli-pilium-divine-achilles-dd_1546048705.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-11-26 09:56:55" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:08:28" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "815" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(10) "1244100000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(10) "1244100000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(689) "Kênh: 2 kênhDải tần:

>100kHz

Công suất: 300W/kênh( 8ohm); 600w/kênh ( 4 ohm); 1200W/kênh ( 2 ohm)Trọng lượng: 120kg/chiếcKích thước (H x W x D): 400 x 480 x 490mmMầu sắc: SilverDòng amplifiers: Pilium Divine Line" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "80" ["manufactory_alias"]=> string(6) "pilium" ["manufactory_name"]=> string(6) "Pilium" ["colors"]=> string(3) ",9," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(682) "<p>- Power ampli&nbsp;Pilium Divine Achilles sản xuất tại Hy Lạp<br /> - Thiết kế đơn giản, tinh tế<br /> - Sử dụng link kiện cao cấp v&agrave; được lắp r&aacute;p thủ c&ocirc;ng<br /> - Phối gh&eacute;p được với những cặp loa y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng suất lớn<br /> - Phần nguồn được thiết kế t&aacute;ch rời<br /> - Sử dụng tụ được sản xuất từ c&aacute;c c&ocirc;ng ty lớn ở Ch&acirc;u &Acirc;u theo ti&ecirc;u chuẩn ri&ecirc;ng của Pilium<br /> - M&agrave;u sắc: Silver</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(22) "Pilium Divine Achilles" ["kenh"]=> string(7) "2 kênh" ["meo_hai_tong"]=> string(0) "" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["tro_khang"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(60) "300W/kênh( 8ohm); 600w/kênh ( 4 ohm); 1200W/kênh ( 2 ohm)" ["kich_thuoc_h_x_w_x_d"]=> string(17) "400 x 480 x 490mm" ["trong_luong"]=> string(13) "120kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "38" ["mau_sac"]=> string(6) "Silver" ["dong_amplifiers"]=> string(18) "Pilium Divine Line" ["dai_tan"]=> string(16) "

>100kHz

" ["thiet_ke"]=> string(18) "Power ampli stereo" } [2]=> object(stdClass)#32 (47) { ["id"]=> string(4) "4160" ["record_id"]=> string(4) "4160" ["name"]=> string(28) "Pre ampli Pilium Divine Ares" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(28) "pre-ampli-pilium-divine-ares" ["category_id"]=> string(3) "332" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",332,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Pilium" ["category_alias"]=> string(6) "pilium" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",pilium,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(82) "images/products/2018/12/29/original/pre-ampli-pilium-divine-ares-dd_1546048666.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-11-26 09:49:32" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:08:09" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "814" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(9) "893200000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(9) "893200000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(382) "Trọng lượng: 30kg/chiếcKích thước (H x W x D): 160 x 480 x 490mmMầu sắc: SilverDòng amplifiers: Pilium Divine Line" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "80" ["manufactory_alias"]=> string(6) "pilium" ["manufactory_name"]=> string(6) "Pilium" ["colors"]=> string(3) ",9," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(632) "<p>-&nbsp;Pre ampli Pilium Divine Ares sản xuất tại Hy lạp<br /> - Pre ampli được thiết kế đơn giản với những link kiện cao cấp<br /> - Hạn chế tối đa những bộ phận kh&ocirc;ng cần thiết, l&agrave;m ảnh hưởng tới độ trung thực của &acirc;m thanh<br /> - Sử dụng thiết kế mạch fully balanced<br /> - Bảng mạch PCB được l&agrave;m tr&ecirc;n tấm bảng đồng cấp độ 3<br /> - Trang bị m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng<br /> - M&agrave;u sắc: Silver</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(18) "Pilium Divine Ares" ["kenh"]=> string(0) "" ["meo_hai_tong"]=> string(0) "" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["tro_khang"]=> string(26) "Output Impedance: < 10 Ohm" ["cong_suat"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_h_x_w_x_d"]=> string(17) "160 x 480 x 490mm" ["trong_luong"]=> string(12) "30kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "38" ["mau_sac"]=> string(6) "Silver" ["dong_amplifiers"]=> string(18) "Pilium Divine Line" ["dai_tan"]=> string(0) "" ["thiet_ke"]=> string(9) "Pre ampli" } [3]=> object(stdClass)#31 (47) { ["id"]=> string(4) "4159" ["record_id"]=> string(4) "4159" ["name"]=> string(33) "Pre ampli Pilium Divine Alexander" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(33) "pre-ampli-pilium-divine-alexander" ["category_id"]=> string(3) "332" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",332,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(6) "Pilium" ["category_alias"]=> string(6) "pilium" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",pilium,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(87) "images/products/2018/12/29/original/pre-ampli-pilium-divine-alexander-dd_1546048695.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-11-26 09:43:43" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:07:51" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "813" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(10) "1212200000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(10) "1212200000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(441) "Trọng lượng: Preamp: 30kg/chiếc; PSU: 25kg/chiếcKích thước (H x W x D): Preamp: 160 x 460 x 490mm; PSU: 100 x 480 x 490mmMầu sắc: SilverDòng amplifiers: Pilium Divine Line" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "80" ["manufactory_alias"]=> string(6) "pilium" ["manufactory_name"]=> string(6) "Pilium" ["colors"]=> string(3) ",9," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(717) "<p>-&nbsp;Pre ampli Pilium Divine Alexander sản xuất tại Hy Lạp<br /> - Mạch nguồn được thiết kế t&aacute;ch rời ho&agrave;n to&agrave;n khỏi mạch t&iacute;n hiệu, cho &acirc;m thanh trung thực nhất<br /> - Sử dụng thiết kế Quad-mono,fully balanced nhằm&nbsp;ngăn chặn c&aacute;c can nhiễu giữ c&aacute;c k&ecirc;nh<br /> - Sử dụng c&ocirc;ng nghệ Zero-loss để đảm bảo t&iacute;n hiệu lu&ocirc;n được nguy&ecirc;n vẹn<br /> - C&aacute;c cổng kết nối c&oacute; chất lượng cao<br /> - M&agrave;u sắc:&nbsp;Silver</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(23) "Pilium Divine Alexander" ["kenh"]=> string(0) "" ["meo_hai_tong"]=> string(0) "" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["tro_khang"]=> string(26) "Output Impedance: < 10 Ohm" ["cong_suat"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_h_x_w_x_d"]=> string(49) "Preamp: 160 x 460 x 490mm; PSU: 100 x 480 x 490mm" ["trong_luong"]=> string(39) "Preamp: 30kg/chiếc; PSU: 25kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "38" ["mau_sac"]=> string(6) "Silver" ["dong_amplifiers"]=> string(18) "Pilium Divine Line" ["dai_tan"]=> string(0) "" ["thiet_ke"]=> string(9) "Pre ampli" } }
Power ampli Pilium Divine Hercules

Power ampli Pilium Divine Hercules

2.169.200.000 ₫

 

So sánh

Power ampli Pilium Divine Hercules

2.169.200.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Power ampli Pilium Divine Hercules sản xuất tại Hy Lạp
​- Có khả năng đem lại công suất mạnh mẽ
- Sử dụng một biến áp xuyến cỡ lớn
- Linh kiện được lựa chọn cẩn thận, được lắp ráp thủ công
- Các bảng mạch PCB đều được thiết kế theo tiêu chuẩn của quân đội
- Màu sắc: Silver

Power ampli Pilium Divine Achilles

Power ampli Pilium Divine Achilles

1.244.100.000 ₫

 

So sánh

Power ampli Pilium Divine Achilles

1.244.100.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Power ampli Pilium Divine Achilles sản xuất tại Hy Lạp
- Thiết kế đơn giản, tinh tế
- Sử dụng link kiện cao cấp và được lắp ráp thủ công
- Phối ghép được với những cặp loa yêu cầu công suất lớn
- Phần nguồn được thiết kế tách rời
- Sử dụng tụ được sản xuất từ các công ty lớn ở Châu Âu theo tiêu chuẩn riêng của Pilium
- Màu sắc: Silver

Pre ampli Pilium Divine Ares

Pre ampli Pilium Divine Ares

893.200.000 ₫

 

So sánh

Pre ampli Pilium Divine Ares

893.200.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Pre ampli Pilium Divine Ares sản xuất tại Hy lạp
- Pre ampli được thiết kế đơn giản với những link kiện cao cấp
- Hạn chế tối đa những bộ phận không cần thiết, làm ảnh hưởng tới độ trung thực của âm thanh
- Sử dụng thiết kế mạch fully balanced
- Bảng mạch PCB được làm trên tấm bảng đồng cấp độ 3
- Trang bị màn hình cảm ứng
- Màu sắc: Silver

Pre ampli Pilium Divine Alexander

Pre ampli Pilium Divine Alexander

1.212.200.000 ₫

 

So sánh

Pre ampli Pilium Divine Alexander

1.212.200.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Pre ampli Pilium Divine Alexander sản xuất tại Hy Lạp
- Mạch nguồn được thiết kế tách rời hoàn toàn khỏi mạch tín hiệu, cho âm thanh trung thực nhất
- Sử dụng thiết kế Quad-mono,fully balanced nhằm ngăn chặn các can nhiễu giữ các kênh
- Sử dụng công nghệ Zero-loss để đảm bảo tín hiệu luôn được nguyên vẹn
- Các cổng kết nối có chất lượng cao
- Màu sắc: Silver

 
0.04139 sec| 720.219 kb
DMCA.com Protection Status