Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

toàn quốc

Sản Phẩm Độc Quyền

So sánh
array(20) { [0]=> object(stdClass)#36 (38) { ["id"]=> string(4) "4143" ["record_id"]=> string(4) "4143" ["name"]=> string(48) "Đầu đĩa than Elipson Omega 100 Carbon Black" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(43) "dau-dia-than-elipson-omega-100-carbon-black" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(112) "images/products/2018/10/10/original/u-dia-than-elipson-omega-100-carbon-black-dai-dien_1528274256_1539142433.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-10 10:33:53" ["edited_time"]=> string(19) "2019-02-20 16:52:49" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "799" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "22600000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "22600000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(468) "Kích thước: 120 x 450 x 380mmTrọng lượng: 5.8kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Omega 100 carbon black series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(30) "Elipson Omega 100 Carbon Black" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "120 x 450 x 380mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(37) "Elipson Omega 100 carbon black series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [1]=> object(stdClass)#33 (38) { ["id"]=> string(4) "4142" ["record_id"]=> string(4) "4142" ["name"]=> string(56) "Đầu đĩa than Elipson Omega 100 RIAA BT Carbon Black" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(51) "dau-dia-than-elipson-omega-100-riaa-bt-carbon-black" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(120) "images/products/2018/10/10/original/u-dia-than-elipson-omega-100-riaa-bt-carbon-black-dai-dien_1528274486_1539142112.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-10 10:28:33" ["edited_time"]=> string(19) "2018-12-17 11:08:46" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "798" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "30100000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "30100000" ["discount"]=> string(0) "" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(469) "Kích thước: 120 x 450 x 380 mmTrọng lượng: 5.8kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Omega 100 carbon black series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(38) "Elipson Omega 100 RIAA BT Carbon Black" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(18) "120 x 450 x 380 mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(37) "Elipson Omega 100 carbon black series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [2]=> object(stdClass)#32 (38) { ["id"]=> string(4) "4141" ["record_id"]=> string(4) "4141" ["name"]=> string(35) "Đầu đĩa than Elipson Omega 100" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "dau-dia-than-elipson-omega-100" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(99) "images/products/2018/10/10/original/u-dia-than-elipson-omega-100-dien-dai_1528275465_1539141685.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-10 10:21:25" ["edited_time"]=> string(19) "2019-02-20 16:48:48" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "797" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "15000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "15000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(467) "Kích thước: 120 x 450 x 380mmTrọng lượng: 5.8kg/chiếcMầu sắc: Black; white; redNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Omega 100 series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(8) ",7,8,11," ["model"]=> string(17) "Elipson Omega 100" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "120 x 450 x 380mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(24) "Elipson Omega 100 series" ["mau_sac"]=> string(17) "Black; white; red" } [3]=> object(stdClass)#31 (38) { ["id"]=> string(4) "4140" ["record_id"]=> string(4) "4140" ["name"]=> string(40) "Đầu đĩa than Elipson Omega 100 RIAA" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(35) "dau-dia-than-elipson-omega-100-riaa" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(104) "images/products/2018/10/10/original/u-dia-than-elipson-omega-100-riaa-dai-dien_1528274329_1539136397.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 17:48:31" ["edited_time"]=> string(19) "2019-02-20 16:46:18" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "796" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "18800000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "18800000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(467) "Kích thước: 120 x 450 x 380mmTrọng lượng: 5.8kg/chiếcMầu sắc: Black; white; redNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Omega 100 series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(8) ",7,8,11," ["model"]=> string(22) "Elipson Omega 100 RIAA" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "120 x 450 x 380mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(24) "Elipson Omega 100 series" ["mau_sac"]=> string(17) "Black; white; red" } [4]=> object(stdClass)#30 (38) { ["id"]=> string(4) "4138" ["record_id"]=> string(4) "4138" ["name"]=> string(43) "Đầu đĩa than Elipson Omega 100 RIAA BT" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(38) "dau-dia-than-elipson-omega-100-riaa-bt" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(107) "images/products/2018/10/09/original/u-dia-than-elipson-omega-100-riaa-bt-dai-dien_1528274416_1539081497.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 17:38:17" ["edited_time"]=> string(19) "2018-12-17 11:09:14" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "795" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "22600000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "22600000" ["discount"]=> string(0) "" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(467) "Kích thước: 120 x 450 x 380mmTrọng lượng: 5.8kg/chiếcMầu sắc: Black; white; redNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Omega 100 series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(8) ",7,8,11," ["model"]=> string(25) "Elipson Omega 100 RIAA BT" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "120 x 450 x 380mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(24) "Elipson Omega 100 series" ["mau_sac"]=> string(17) "Black; white; red" } [5]=> object(stdClass)#28 (38) { ["id"]=> string(4) "4137" ["record_id"]=> string(4) "4137" ["name"]=> string(35) "Đầu đĩa than Elipson Alpha 100" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "dau-dia-than-elipson-alpha-100" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(99) "images/products/2018/10/09/original/u-dia-than-elipson-alpha-100-dai-dien_1528273934_1539080790.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 17:26:30" ["edited_time"]=> string(19) "2018-12-26 16:39:29" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "794" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "11300000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "11300000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(453) "Kích thước: 120 x 450 x 380mmTrọng lượng: 5kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Alpha 100 series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(17) "Elipson Alpha 100" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "120 x 450 x 380mm" ["trong_luong"]=> string(11) "5kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(24) "Elipson Alpha 100 series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [6]=> object(stdClass)#26 (38) { ["id"]=> string(4) "4136" ["record_id"]=> string(4) "4136" ["name"]=> string(40) "Đầu đĩa than Elipson Alpha 100 RIAA" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(35) "dau-dia-than-elipson-alpha-100-riaa" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(104) "images/products/2018/10/09/original/u-dia-than-elipson-alpha-100-riaa-dai-dien_1528273995_1539080144.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 17:15:45" ["edited_time"]=> string(19) "2018-12-17 11:09:34" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "793" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "15000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "15000000" ["discount"]=> string(0) "" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(453) "Kích thước: 120 x 450 x 380mmTrọng lượng: 5kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Alpha 100 series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(22) "Elipson Alpha 100 RIAA" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "120 x 450 x 380mm" ["trong_luong"]=> string(11) "5kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(24) "Elipson Alpha 100 series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [7]=> object(stdClass)#25 (38) { ["id"]=> string(4) "4135" ["record_id"]=> string(4) "4135" ["name"]=> string(43) "Đầu đĩa than Elipson Alpha 100 RIAA BT" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(38) "dau-dia-than-elipson-alpha-100-riaa-bt" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(107) "images/products/2018/10/09/original/u-dia-than-elipson-alpha-100-riaa-bt-dai-dien_1528274188_1539078641.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 16:33:44" ["edited_time"]=> string(19) "2018-12-17 11:09:41" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "792" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "18800000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "18800000" ["discount"]=> string(0) "" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(453) "Kích thước: 120 x 450 x 380mmTrọng lượng: 5kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Alpha 100 series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(25) "Elipson Alpha 100 RIAA BT" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "120 x 450 x 380mm" ["trong_luong"]=> string(11) "5kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(24) "Elipson Alpha 100 series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [8]=> object(stdClass)#23 (38) { ["id"]=> string(4) "4134" ["record_id"]=> string(4) "4134" ["name"]=> string(31) "Ổ cắm điện Emotiva CMX-6" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(24) "o-cam-dien-emotiva-cmx-6" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(94) "images/products/2018/10/09/original/-cam-dien-emotiva-cmx-6-dai-dien_1528279262_1539076983.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 16:23:04" ["edited_time"]=> string(19) "2018-12-17 11:11:59" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "791" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "5330000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "5330000" ["discount"]=> string(0) "" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(467) "Kích thước: 44.5 x 101.6 x 425.5mmTrọng lượng: 1.8kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Accessories" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(13) "Emotiva CMX-6" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(22) "44.5 x 101.6 x 425.5mm" ["trong_luong"]=> string(13) "1.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva Accessories" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [9]=> object(stdClass)#22 (38) { ["id"]=> string(4) "4133" ["record_id"]=> string(4) "4133" ["name"]=> string(42) "Thiết bị phát bluetooth Emotiva BTM-1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(37) "thiet-bi-phat-bluetooth-emotiva-btm-1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(108) "images/products/2018/10/09/original/thiet-bi-phat-bluetooth-emotiva-btm-1-dai-dien_1528279757_1539074017.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 15:33:37" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-26 09:10:55" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "790" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "1560000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "1560000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(370) "Kích thước: 7.6 x 25.4 x 68.6mmMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Accessories" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(13) "Emotiva BTM-1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(19) "7.6 x 25.4 x 68.6mm" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva Accessories" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [10]=> object(stdClass)#21 (38) { ["id"]=> string(4) "4132" ["record_id"]=> string(4) "4132" ["name"]=> string(20) "Loa Emotiva BasX S12" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(20) "loa-emotiva-basx-s12" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(91) "images/products/2018/10/09/original/loa-emotiva-basx-s12-dai-dien_1528279152_1539069547.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 14:19:07" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-10 11:44:49" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "789" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "12480000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "12480000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(465) "Kích thước: 425.5 x 387.4 x 451mmTrọng lượng: 22kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva BasX Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(16) "Emotiva BasX S12" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "425.5 x 387.4 x 451mm" ["trong_luong"]=> string(12) "22kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva BasX Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [11]=> object(stdClass)#20 (38) { ["id"]=> string(4) "4131" ["record_id"]=> string(4) "4131" ["name"]=> string(20) "Loa Emotiva BasX S10" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(20) "loa-emotiva-basx-s10" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(91) "images/products/2018/10/09/original/loa-emotiva-basx-s10-dai-dien_1528279025_1539068744.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 14:05:44" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-10 11:42:02" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "788" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "9360000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "9360000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(469) "Kích thước: 387.4 x 365.1 x 403.2mmTrọng lượng: 21.3kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva BasX Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(20) "Loa Emotiva BasX S10" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "387.4 x 365.1 x 403.2mm" ["trong_luong"]=> string(14) "21.3kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva BasX Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [12]=> object(stdClass)#19 (38) { ["id"]=> string(4) "4130" ["record_id"]=> string(4) "4130" ["name"]=> string(20) "Loa Emotiva BasX LCR" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(20) "loa-emotiva-basx-lcr" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(91) "images/products/2018/10/09/original/loa-emotiva-basx-lcr-dai-dien_1528278976_1539068114.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 13:55:14" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-10 11:39:02" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "787" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "4680000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "4680000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(490) "Kích thước: 108 x 393.7 x 130.2mmTrọng lượng: 5.4 kg/chiếc (sau khi đóng hộp)Mầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva BasX Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(16) "Emotiva BasX LCR" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "108 x 393.7 x 130.2mm" ["trong_luong"]=> string(37) "5.4 kg/chiếc (sau khi đóng hộp)" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva BasX Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [13]=> object(stdClass)#18 (38) { ["id"]=> string(4) "4129" ["record_id"]=> string(4) "4129" ["name"]=> string(20) "Loa Emotiva BasX SAT" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(20) "loa-emotiva-basx-sat" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(91) "images/products/2018/10/09/original/loa-emotiva-basx-sat-dai-dien_1528279192_1539067851.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 13:50:51" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-10 11:47:56" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "786" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "6240000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "6240000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(468) "Kích thước: 266.7 x 146.1 x 174.6mmTrọng lượng: 2.6kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva BasX Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(16) "Emotiva BasX SAT" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "266.7 x 146.1 x 174.6mm" ["trong_luong"]=> string(13) "2.6kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva BasX Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [14]=> object(stdClass)#17 (38) { ["id"]=> string(4) "4128" ["record_id"]=> string(4) "4128" ["name"]=> string(29) "Đầu CD Emotiva BasX CD-100" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(26) "dau-cd-emotiva-basx-cd-100" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(77) "images/products/2018/10/09/original/cd-100-dai-dien_1528279938_1539067591.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 13:46:31" ["edited_time"]=> string(19) "2019-08-15 16:48:52" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "785" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "9360000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "9360000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(467) "Kích thước: 88.9 x 431.8 x 330.2mmTrọng lượng: 4.8kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva BasX series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva BasX CD-100" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(22) "88.9 x 431.8 x 330.2mm" ["trong_luong"]=> string(13) "4.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva BasX series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [15]=> object(stdClass)#16 (38) { ["id"]=> string(4) "4127" ["record_id"]=> string(4) "4127" ["name"]=> string(25) "Ampli Emotiva BasX TA-100" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(29) "pre-ampli-emotiva-basx-ta-100" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(77) "images/products/2018/10/09/original/ta-100-dai-dien_1528278112_1539061267.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 12:01:07" ["edited_time"]=> string(19) "2019-07-24 14:24:33" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "784" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "12480000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "12480000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(468) "Kích thước: 66.7 x 431.8 x 317.5mmTrọng lượng: 6.8kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva BasX Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva BasX TA-100" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(22) "66.7 x 431.8 x 317.5mm" ["trong_luong"]=> string(14) "6.8kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva BasX Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [16]=> object(stdClass)#12 (38) { ["id"]=> string(4) "4126" ["record_id"]=> string(4) "4126" ["name"]=> string(29) "Pre ampli Emotiva BasX PT-100" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(29) "pre-ampli-emotiva-basx-pt-100" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(100) "images/products/2018/10/09/original/pre-ampli-emotiva-basx-pt-100-dai-dien_1528279610_1539060706.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 11:51:46" ["edited_time"]=> string(19) "2019-05-07 15:51:50" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "783" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "10900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "10900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(468) "Kích thước: 66.7 x 431.8 x 317.5mmTrọng lượng: 4.1kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva BasX Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva BasX PT-100" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(22) "66.7 x 431.8 x 317.5mm" ["trong_luong"]=> string(14) "4.1kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva BasX Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [17]=> object(stdClass)#40 (38) { ["id"]=> string(4) "4125" ["record_id"]=> string(4) "4125" ["name"]=> string(30) "Power ampli Emotiva BasX A-800" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "power-ampli-emotiva-basx-a-800" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(101) "images/products/2018/10/09/original/power-ampli-emotiva-basx-a-800-dai-dien_1528279379_1539060456.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 11:47:37" ["edited_time"]=> string(19) "2018-12-17 11:14:23" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "782" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "15600000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "15600000" ["discount"]=> string(0) "" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(469) "Kích thước: 101.6 x 431.8 x 406.4mmTrọng lượng: 11.8kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva BasX Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Emotiva BasX A-800" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "101.6 x 431.8 x 406.4mm" ["trong_luong"]=> string(14) "11.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva BasX Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [18]=> object(stdClass)#41 (38) { ["id"]=> string(4) "4124" ["record_id"]=> string(4) "4124" ["name"]=> string(31) "Power ampli Emotiva BasX A-5175" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(31) "power-ampli-emotiva-basx-a-5175" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(76) "images/products/2018/10/22/original/a-5175-da-dien_1528280022_1540198715.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 11:41:33" ["edited_time"]=> string(19) "2018-12-17 11:18:11" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "781" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "24960000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "24960000" ["discount"]=> string(0) "" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(469) "Kích thước: 152.4 x 431.8 x 419.1mmTrọng lượng: 16.6kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva BasX Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva BasX A-5175" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "152.4 x 431.8 x 419.1mm" ["trong_luong"]=> string(14) "16.6kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva BasX Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [19]=> object(stdClass)#42 (38) { ["id"]=> string(4) "4123" ["record_id"]=> string(4) "4123" ["name"]=> string(30) "Power ampli Emotiva BasX A-150" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "power-ampli-emotiva-basx-a-150" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(101) "images/products/2018/10/09/original/power-ampli-emotiva-basx-a-150-dai-dien_1528279322_1539058766.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 11:19:27" ["edited_time"]=> string(19) "2019-05-07 10:19:44" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "780" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "9360000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "9360000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(465) "Kích thước: 79.4 x 431.8 x 342.9mmTrọng lượng: 7kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva BasX Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Emotiva BasX A-150" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(22) "79.4 x 431.8 x 342.9mm" ["trong_luong"]=> string(11) "7kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva BasX Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } }
Loa Emotiva BasX S12

Loa Emotiva BasX S12

12.480.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva BasX S12

12.480.000VNĐ

Loa Emotiva BasX S10

Loa Emotiva BasX S10

9.360.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva BasX S10

9.360.000VNĐ

Loa Emotiva BasX LCR

Loa Emotiva BasX LCR

4.680.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva BasX LCR

4.680.000VNĐ

Loa Emotiva BasX SAT

Loa Emotiva BasX SAT

6.240.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva BasX SAT

6.240.000VNĐ

Ampli Emotiva BasX TA-100

Ampli Emotiva BasX TA-100

12.480.000 ₫

 

So sánh

Ampli Emotiva BasX TA-100

12.480.000VNĐ

Pre ampli Emotiva BasX PT-100

Pre ampli Emotiva BasX PT-100

10.900.000 ₫

 

So sánh
Power ampli Emotiva BasX A-800

Power ampli Emotiva BasX A-800

15.600.000 ₫

 

So sánh
 
0.03644 sec| 894.156 kb
DMCA.com Protection Status