Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

toàn quốc

Sản Phẩm Độc Quyền

So sánh
array(20) { [0]=> object(stdClass)#36 (38) { ["id"]=> string(4) "4122" ["record_id"]=> string(4) "4122" ["name"]=> string(30) "Power ampli Emotiva BasX A-500" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "power-ampli-emotiva-basx-a-500" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(76) "images/products/2018/10/09/original/a-500-dai-dien_1528277468_1539058409.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 11:13:29" ["edited_time"]=> string(19) "2019-05-04 10:53:23" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "779" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "15600000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "15600000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(467) "Kích thước: 101.6 x 431.8 x 393.7mmTrọng lượng: 12kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva BasX Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Emotiva BasX A-500" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "101.6 x 431.8 x 393.7mm" ["trong_luong"]=> string(12) "12kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva BasX Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [1]=> object(stdClass)#33 (38) { ["id"]=> string(4) "4121" ["record_id"]=> string(4) "4121" ["name"]=> string(30) "Power ampli Emotiva BasX A-700" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "power-ampli-emotiva-basx-a-700" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(76) "images/products/2018/10/09/original/a-700-dai-dien_1528277569_1539057154.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 10:52:34" ["edited_time"]=> string(19) "2019-05-04 10:20:52" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "778" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "18720000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "18720000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(467) "Kích thước: 101.6 x 431.8 x 393.7mmTrọng lượng: 13kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva BasX Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Emotiva BasX A-700" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "101.6 x 431.8 x 393.7mm" ["trong_luong"]=> string(12) "13kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva BasX Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [2]=> object(stdClass)#32 (38) { ["id"]=> string(4) "4120" ["record_id"]=> string(4) "4120" ["name"]=> string(30) "Power ampli Emotiva BasX A-300" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "power-ampli-emotiva-basx-a-300" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(76) "images/products/2018/10/09/original/a-300-dai-dien_1528277423_1539056368.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 10:39:28" ["edited_time"]=> string(19) "2019-05-07 10:22:43" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "777" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "12480000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "12480000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(469) "Kích thước: 101.6 x 431.8 x 393.7mmTrọng lượng: 11.4kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva BasX Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Emotiva BasX A-300" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "101.6 x 431.8 x 393.7mm" ["trong_luong"]=> string(14) "11.4kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva BasX Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [3]=> object(stdClass)#31 (38) { ["id"]=> string(4) "4119" ["record_id"]=> string(4) "4119" ["name"]=> string(24) "Ampli Emotiva BasX A-100" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(24) "ampli-emotiva-basx-a-100" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(76) "images/products/2018/10/09/original/a-100-dai-dien_1528275708_1539055547.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 10:25:47" ["edited_time"]=> string(19) "2019-05-04 09:59:41" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "776" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "7150000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "7150000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(463) "Kích thước: 79.4 x 216 x 381mmTrọng lượng: 5.4kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva BasX Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Emotiva BasX A-100" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(18) "79.4 x 216 x 381mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.4kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(19) "Emotiva BasX Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [4]=> object(stdClass)#30 (38) { ["id"]=> string(4) "4118" ["record_id"]=> string(4) "4118" ["name"]=> string(24) "Loa Emotiva Airmotiv S12" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(24) "loa-emotiva-airmotiv-s12" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(95) "images/products/2018/10/09/original/loa-emotiva-airmotiv-s12-dai-dien_1528278873_1539054154.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 10:02:34" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-10 11:22:46" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "775" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "21840000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "21840000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(472) "Kích thước: 441.3 x 400.1 x 428.6mmTrọng lượng: 30kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(20) "Emotiva Airmotiv S12" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "441.3 x 400.1 x 428.6mm" ["trong_luong"]=> string(13) "30kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [5]=> object(stdClass)#28 (38) { ["id"]=> string(4) "4117" ["record_id"]=> string(4) "4117" ["name"]=> string(24) "Loa Emotiva Airmotiv S10" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(24) "loa-emotiva-airmotiv-s10" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(95) "images/products/2018/10/09/original/loa-emotiva-airmotiv-s10-dai-dien_1528278689_1539053274.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 09:47:54" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-10 11:19:20" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "774" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "17160000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "17160000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(473) "Kích thước: 409.6 x 355.6 x 403.2mmTrọng lượng: 21.3kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(20) "Emotiva Airmotiv S10" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "409.6 x 355.6 x 403.2mm" ["trong_luong"]=> string(14) "21.3kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [6]=> object(stdClass)#26 (38) { ["id"]=> string(4) "4116" ["record_id"]=> string(4) "4116" ["name"]=> string(30) "Loa Emotiva Airmotiv Stealth 8" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "loa-emotiva-airmotiv-stealth-8" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(80) "images/products/2018/10/09/original/stealth-8-dai-dien_1528278061_1539052909.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 09:41:49" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-10 11:28:55" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "773" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "28080000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "28080000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(472) "Kích thước: 419.1 x 304.8 x 381mmTrọng lượng: 18.8kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(26) "Emotiva Airmotiv Stealth 8" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "419.1 x 304.8 x 381mm" ["trong_luong"]=> string(15) "18.8kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [7]=> object(stdClass)#25 (38) { ["id"]=> string(4) "4115" ["record_id"]=> string(4) "4115" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv E1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-e1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(94) "images/products/2018/10/09/original/loa-emotiva-airmotiv-e1-dai-dien_1528280754_1539051959.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 09:25:59" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-10 11:11:48" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "772" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "8450000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "8450000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(473) "Kích thước: 330.2 x 158.7 x 101.6mmTrọng lượng: 3.1kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv E1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "330.2 x 158.7 x 101.6mm" ["trong_luong"]=> string(14) "3.1kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [8]=> object(stdClass)#23 (38) { ["id"]=> string(4) "4114" ["record_id"]=> string(4) "4114" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv E2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-e2" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(87) "images/products/2018/10/09/original/airmotiv-e2-pair-dai-dien_1528277055_1539051633.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 09:20:33" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-10 11:15:23" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "771" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "14300000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "14300000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(472) "Kích thước: 258.8 x 382.6 x 141.3mmTrọng lượng: 5.1kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv E2" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "258.8 x 382.6 x 141.3mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.1kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [9]=> object(stdClass)#22 (38) { ["id"]=> string(4) "4113" ["record_id"]=> string(4) "4113" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv C1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-c1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(82) "images/products/2018/10/09/original/airmotiv-c1-dai-dien_1528276671_1539051384.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 09:16:24" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-10 11:05:55" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "770" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "7800000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "7800000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(472) "Kích thước: 212.7 x 520.7 x 209.6mmTrọng lượng: 8.4kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv C1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "212.7 x 520.7 x 209.6mm" ["trong_luong"]=> string(13) "8.4kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [10]=> object(stdClass)#21 (38) { ["id"]=> string(4) "4112" ["record_id"]=> string(4) "4112" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv T1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-t1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(87) "images/products/2018/10/08/original/airmotiv-t1-pair-dai-dien_1528277349_1538996227.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 17:57:07" ["edited_time"]=> string(19) "2019-05-07 10:22:05" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "769" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "21840000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "21840000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(471) "Kích thước: 924 x 193.6 x 263.5mmTrọng lượng: 18.2kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv T1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "924 x 193.6 x 263.5mm" ["trong_luong"]=> string(14) "18.2kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [11]=> object(stdClass)#20 (38) { ["id"]=> string(4) "4111" ["record_id"]=> string(4) "4111" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv T2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-t2" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(94) "images/products/2018/10/08/original/loa-emotiva-airmotiv-t2-dai-dien_1528278920_1538996047.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 17:54:07" ["edited_time"]=> string(19) "2019-05-07 10:21:35" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "768" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "31200000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "31200000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(474) "Kích thước: 1068.4 x 271.5 x 311.2mmTrọng lượng: 25.8kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv T2" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(24) "1068.4 x 271.5 x 311.2mm" ["trong_luong"]=> string(14) "25.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [12]=> object(stdClass)#19 (38) { ["id"]=> string(4) "4110" ["record_id"]=> string(4) "4110" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv B1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-b1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(87) "images/products/2018/10/08/original/airmotiv-b1-pair-dai-dien_1528276386_1538995860.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 17:51:01" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-10 11:03:01" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "767" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "9360000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "9360000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(468) "Kích thước: 273.1 x 181 x 209.6mmTrọng lượng: 4kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv B1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "273.1 x 181 x 209.6mm" ["trong_luong"]=> string(11) "4kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [13]=> object(stdClass)#18 (38) { ["id"]=> string(4) "4109" ["record_id"]=> string(4) "4109" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv C2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-c2" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(82) "images/products/2018/10/08/original/airmotiv-c2-dai-dien_1528276776_1538995181.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 17:39:41" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-10 11:09:08" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "766" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "11570000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "11570000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(474) "Kích thước: 219.1 x 811.2 x 266.7mmTrọng lượng: 16.4kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv C2" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "219.1 x 811.2 x 266.7mm" ["trong_luong"]=> string(15) "16.4kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [14]=> object(stdClass)#17 (38) { ["id"]=> string(4) "4108" ["record_id"]=> string(4) "4108" ["name"]=> string(34) "Bộ giải mã Emotiva Little Ego" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(29) "bo-giai-ma-emotiva-little-ego" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(81) "images/products/2018/10/08/original/little-ego-dai-dien_1528277877_1538994272.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 17:24:32" ["edited_time"]=> string(19) "2018-12-17 11:16:34" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "765" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "4680000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "4680000" ["discount"]=> string(0) "" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(452) "Kích thước: 120.7 x 44.5 x 12.7mmTrọng lượng: 0.10 kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Emotiva Little Ego" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "120.7 x 44.5 x 12.7mm" ["trong_luong"]=> string(15) "0.10 kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [15]=> object(stdClass)#16 (38) { ["id"]=> string(4) "4107" ["record_id"]=> string(4) "4107" ["name"]=> string(31) "Bộ giải mã Emotiva Big Ego" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(26) "bo-giai-ma-emotiva-big-ego" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(78) "images/products/2018/10/08/original/big-ego-dai-dien_1528277653_1538993876.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 17:17:56" ["edited_time"]=> string(19) "2018-12-17 11:16:47" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "764" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "6890000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "6890000" ["discount"]=> string(0) "" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(449) "Kích thước: 135.1 x 50.8 x 16mmTrọng lượng: 0.13kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(15) "Emotiva Big Ego" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(19) "135.1 x 50.8 x 16mm" ["trong_luong"]=> string(14) "0.13kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [16]=> object(stdClass)#12 (38) { ["id"]=> string(4) "4106" ["record_id"]=> string(4) "4106" ["name"]=> string(23) "Đầu CD Emotiva ERC-3" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(20) "dau-cd-emotiva-erc-3" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(89) "images/products/2018/10/08/original/u-cd-emotiva-erc-3-dai-dien_1528275562_1538993182.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 17:06:22" ["edited_time"]=> string(19) "2018-12-17 11:17:01" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "763" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "18720000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "18720000" ["discount"]=> string(0) "" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(453) "Kích thước: 101.6 x 431.8 x 355.6mmTrọng lượng: 9.5kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(13) "Emotiva ERC-3" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "101.6 x 431.8 x 355.6mm" ["trong_luong"]=> string(14) "9.5kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [17]=> object(stdClass)#40 (38) { ["id"]=> string(4) "4105" ["record_id"]=> string(4) "4105" ["name"]=> string(22) "Pre ampli Emotiva SP-1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(22) "pre-ampli-emotiva-sp-1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(75) "images/products/2018/10/08/original/sp-1-dai-dien_1528278001_1538992318.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 16:51:58" ["edited_time"]=> string(19) "2018-12-17 11:12:08" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "762" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "9360000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "9360000" ["discount"]=> string(0) "" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(460) "Kích thước: 44.5 x 216 x 254mmTrọng lượng: 1.4kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(12) "Emotiva SP-1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(18) "44.5 x 216 x 254mm" ["trong_luong"]=> string(13) "1.4kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [18]=> object(stdClass)#41 (38) { ["id"]=> string(4) "4104" ["record_id"]=> string(4) "4104" ["name"]=> string(23) "Pre ampli Emotiva XSP-1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "pre-ampli-emotiva-xsp-1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(94) "images/products/2018/10/08/original/pre-ampli-emotiva-xsp-1-dai-dien_1528279700_1538990893.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 16:28:14" ["edited_time"]=> string(19) "2018-12-17 11:12:17" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "761" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "37440000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "37440000" ["discount"]=> string(0) "" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(467) "Kích thước: 152.4 x 431.8 x 419.1mmTrọng lượng: 13.2kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(13) "Emotiva XSP-1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "152.4 x 431.8 x 419.1mm" ["trong_luong"]=> string(15) "13.2kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [19]=> object(stdClass)#42 (38) { ["id"]=> string(4) "4103" ["record_id"]=> string(4) "4103" ["name"]=> string(23) "Pre ampli Emotiva XPS-1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "pre-ampli-emotiva-xps-1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(94) "images/products/2018/10/08/original/pre-ampli-emotiva-xps-1-dai-dien_1528279658_1538990433.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 16:20:34" ["edited_time"]=> string(19) "2018-12-17 11:12:24" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "760" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "6240000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "6240000" ["discount"]=> string(0) "" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(369) "Kích thước: 15.9 x 63.5 x 139.7mmMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(13) "Emotiva XPS-1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "15.9 x 63.5 x 139.7mm" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } }
Power ampli Emotiva BasX A-500

Power ampli Emotiva BasX A-500

15.600.000 ₫

 

So sánh
Power ampli Emotiva BasX A-700

Power ampli Emotiva BasX A-700

18.720.000 ₫

 

So sánh
Power ampli Emotiva BasX A-300

Power ampli Emotiva BasX A-300

12.480.000 ₫

 

So sánh
Ampli Emotiva BasX A-100

Ampli Emotiva BasX A-100

7.150.000 ₫

 

So sánh

Ampli Emotiva BasX A-100

7.150.000VNĐ

Loa Emotiva Airmotiv S12

Loa Emotiva Airmotiv S12

21.840.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv S12

21.840.000VNĐ

Loa Emotiva Airmotiv S10

Loa Emotiva Airmotiv S10

17.160.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv S10

17.160.000VNĐ

Loa Emotiva Airmotiv Stealth 8

Loa Emotiva Airmotiv Stealth 8

28.080.000 ₫

 

So sánh
Loa Emotiva Airmotiv E1

Loa Emotiva Airmotiv E1

8.450.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv E1

8.450.000VNĐ

Loa Emotiva Airmotiv E2

Loa Emotiva Airmotiv E2

14.300.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv E2

14.300.000VNĐ

Loa Emotiva Airmotiv C1

Loa Emotiva Airmotiv C1

7.800.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv C1

7.800.000VNĐ

Loa Emotiva Airmotiv T1

Loa Emotiva Airmotiv T1

21.840.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv T1

21.840.000VNĐ

Loa Emotiva Airmotiv T2

Loa Emotiva Airmotiv T2

31.200.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv T2

31.200.000VNĐ

Loa Emotiva Airmotiv B1

Loa Emotiva Airmotiv B1

9.360.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv B1

9.360.000VNĐ

Loa Emotiva Airmotiv C2

Loa Emotiva Airmotiv C2

11.570.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv C2

11.570.000VNĐ

Đầu CD Emotiva ERC-3

Đầu CD Emotiva ERC-3

18.720.000 ₫

 

So sánh

Đầu CD Emotiva ERC-3

18.720.000VNĐ

Pre ampli Emotiva SP-1

Pre ampli Emotiva SP-1

9.360.000 ₫

 

So sánh

Pre ampli Emotiva SP-1

9.360.000VNĐ

Pre ampli Emotiva XSP-1

Pre ampli Emotiva XSP-1

37.440.000 ₫

 

So sánh

Pre ampli Emotiva XSP-1

37.440.000VNĐ

Pre ampli Emotiva XPS-1

Pre ampli Emotiva XPS-1

6.240.000 ₫

 

So sánh

Pre ampli Emotiva XPS-1

6.240.000VNĐ

 
0.04542 sec| 884.633 kb
DMCA.com Protection Status