Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

toàn quốc

Sản Phẩm Độc Quyền

So sánh
array(20) { [0]=> object(stdClass)#36 (38) { ["id"]=> string(4) "4305" ["record_id"]=> string(4) "4305" ["name"]=> string(24) "Loa Emotiva Airmotiv S15" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(24) "loa-emotiva-airmotiv-s15" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(78) "images/products/2019/09/17/original/loa-emotiva-airmotiv-s15-dd_1568696360.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-09-17 10:07:16" ["edited_time"]=> string(19) "2019-10-22 16:02:13" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "952" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(525) "Kích thước: 596.6 x 450.85 x 546.1mm (không hộp); 635 x 711.2 x 736.6mm (hộp)Trọng lượng: 43.23kg/chiếc; 49,9kg ( hộp)Mầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(12) "Airmotiv S15" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(70) "596.6 x 450.85 x 546.1mm (không hộp); 635 x 711.2 x 736.6mm (hộp)" ["trong_luong"]=> string(32) "43.23kg/chiếc; 49,9kg ( hộp)" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [1]=> object(stdClass)#33 (38) { ["id"]=> string(4) "4304" ["record_id"]=> string(4) "4304" ["name"]=> string(24) "Đầu CD Emotiva ERC-4" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(22) "dàu-cd-emotiva-erc-4" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(71) "images/products/2019/09/17/original/dau-cd-emotiva-erc-4_1568696459.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-09-17 10:02:20" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-17 12:00:59" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "951" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(486) "Kích thước: 101.6 x 431.8 x 355.6 mm; 177.8 x 584.2 x 457.2mm( hộp)Trọng lượng: 9.5kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(13) "Emotiva ERC-4" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(57) "101.6 x 431.8 x 355.6 mm; 177.8 x 584.2 x 457.2mm( hộp)" ["trong_luong"]=> string(13) "9.5kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [2]=> object(stdClass)#32 (38) { ["id"]=> string(4) "4246" ["record_id"]=> string(4) "4246" ["name"]=> string(27) "Loa Emotiva Airmotiv T-Zero" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(18) "loa-emotiva-t-zero" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(69) "images/products/2019/05/09/original/loa-emotiva-t-zero_1557394590.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-05-09 11:37:57" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-26 15:38:37" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "900" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "14900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "14900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(454) "Kích thước: 959 x 179.4 x 267mmTrọng lượng: 35.8kg/cặpMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv T-Zero" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(19) "959 x 179.4 x 267mm" ["trong_luong"]=> string(12) "35.8kg/cặp" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [3]=> object(stdClass)#31 (38) { ["id"]=> string(4) "4108" ["record_id"]=> string(4) "4108" ["name"]=> string(34) "Bộ giải mã Emotiva Little Ego" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(29) "bo-giai-ma-emotiva-little-ego" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(81) "images/products/2018/10/08/original/little-ego-dai-dien_1528277877_1538994272.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 17:24:32" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 11:46:03" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "765" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "4680000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "4680000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(452) "Kích thước: 120.7 x 44.5 x 12.7mmTrọng lượng: 0.10 kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Emotiva Little Ego" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "120.7 x 44.5 x 12.7mm" ["trong_luong"]=> string(15) "0.10 kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [4]=> object(stdClass)#30 (38) { ["id"]=> string(4) "4107" ["record_id"]=> string(4) "4107" ["name"]=> string(31) "Bộ giải mã Emotiva Big Ego" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(26) "bo-giai-ma-emotiva-big-ego" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(78) "images/products/2018/10/08/original/big-ego-dai-dien_1528277653_1538993876.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 17:17:56" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 11:46:21" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "764" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "6890000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "6890000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(449) "Kích thước: 135.1 x 50.8 x 16mmTrọng lượng: 0.13kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(15) "Emotiva Big Ego" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(19) "135.1 x 50.8 x 16mm" ["trong_luong"]=> string(14) "0.13kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [5]=> object(stdClass)#28 (38) { ["id"]=> string(4) "4106" ["record_id"]=> string(4) "4106" ["name"]=> string(23) "Đầu CD Emotiva ERC-3" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(20) "dau-cd-emotiva-erc-3" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(89) "images/products/2018/10/08/original/u-cd-emotiva-erc-3-dai-dien_1528275562_1538993182.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 17:06:22" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 11:46:48" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "763" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "18720000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "18720000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(453) "Kích thước: 101.6 x 431.8 x 355.6mmTrọng lượng: 9.5kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(13) "Emotiva ERC-3" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "101.6 x 431.8 x 355.6mm" ["trong_luong"]=> string(14) "9.5kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [6]=> object(stdClass)#26 (38) { ["id"]=> string(4) "4102" ["record_id"]=> string(4) "4102" ["name"]=> string(23) "Pre ampli Emotiva XMC-1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "pre-ampli-emotiva-xmc-1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(76) "images/products/2018/10/08/original/xmc-1-dai-dien_1528278197_1538990144.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 16:15:45" ["edited_time"]=> string(19) "2020-07-06 11:14:53" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "759" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "78000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "78000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(453) "Kích thước: 133.4 x 431.8 x 393.7mmTrọng lượng: 13.6kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(13) "Emotiva XMC-1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "133.4 x 431.8 x 393.7mm" ["trong_luong"]=> string(14) "13.6kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [7]=> object(stdClass)#25 (38) { ["id"]=> string(4) "4101" ["record_id"]=> string(4) "4101" ["name"]=> string(30) "Power ampli Emotiva XPA-1 Gen2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "power-ampli-emotiva-xpa-1-gen2" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(81) "images/products/2018/10/08/original/xpa-1-gen2-dai-dien_1528278249_1538989451.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 16:04:11" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 11:47:08" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "758" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "37440000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "37440000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(452) "Kích thước: 197 x 431.8 x 482.6mmTrọng lượng: 33.1kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Emotiva XPA-1 Gen2" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "197 x 431.8 x 482.6mm" ["trong_luong"]=> string(15) "33.1kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [8]=> object(stdClass)#23 (38) { ["id"]=> string(4) "4100" ["record_id"]=> string(4) "4100" ["name"]=> string(27) "Power ampli Emotiva XPA-DR1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(27) "power-ampli-emotiva-xpa-dr1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(78) "images/products/2018/10/08/original/xpa-dr1-dai-dien_1528278568_1538987845.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 15:37:25" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:32:58" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "757" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "37440000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "37440000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(453) "Kích thước: 203.2 x 431.8 x 482.6mmTrọng lượng: 16.1kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(15) "Emotiva XPA-DR1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "203.2 x 431.8 x 482.6mm" ["trong_luong"]=> string(14) "16.1kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [9]=> object(stdClass)#22 (38) { ["id"]=> string(4) "4099" ["record_id"]=> string(4) "4099" ["name"]=> string(30) "Power ampli Emotiva XPA-9 Gen3" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "power-ampli-emotiva-xpa-9-gen3" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(81) "images/products/2018/10/08/original/xpa-9-gen3-dai-dien_1528278531_1538987576.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 15:32:56" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 11:44:21" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "756" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "62400000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "62400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(451) "Kích thước: 203.2 x 431.8 x 482.6mmTrọng lượng: 24kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Emotiva XPA-9 Gen3" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "203.2 x 431.8 x 482.6mm" ["trong_luong"]=> string(12) "24kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [10]=> object(stdClass)#21 (38) { ["id"]=> string(4) "4098" ["record_id"]=> string(4) "4098" ["name"]=> string(31) "Power ampli Emotiva XPA-11 Gen3" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(31) "power-ampli-emotiva-xpa-11-gen3" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(102) "images/products/2018/10/08/original/power-ampli-emotiva-xpa-11-gen3-dai-dien_1528279480_1538986670.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 15:17:51" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 11:44:44" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "755" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "62400000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "62400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(451) "Kích thước: 203.2 x 431.8 x 482.6mmTrọng lượng: 24kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva XPA-11 Gen3" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "203.2 x 431.8 x 482.6mm" ["trong_luong"]=> string(12) "24kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [11]=> object(stdClass)#20 (38) { ["id"]=> string(4) "4097" ["record_id"]=> string(4) "4097" ["name"]=> string(27) "Power ampli Emotiva XPA-DR3" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(27) "power-ampli-emotiva-xpa-dr3" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(98) "images/products/2018/10/08/original/power-ampli-emotiva-xpa-dr3-dai-dien_1528279543_1538986094.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 15:08:14" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 11:45:11" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "754" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "62400000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "62400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(454) "Kích thước: 203.2 x 431.8 x 482.6mmTrọng lượng: 22.5kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(15) "Emotiva XPA-DR3" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "203.2 x 431.8 x 482.6mm" ["trong_luong"]=> string(15) "22.5kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [12]=> object(stdClass)#19 (38) { ["id"]=> string(4) "4096" ["record_id"]=> string(4) "4096" ["name"]=> string(30) "Power ampli Emotiva XPA-2 Gen3" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "power-ampli-emotiva-xpa-2-gen3" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(101) "images/products/2018/10/08/original/power-ampli-emotiva-xpa-2-gen3-dai-dien_1528280734_1538985217.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 14:53:38" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:32:40" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "753" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "31200000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "31200000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(454) "Kích thước: 203.2 x 431.8 x 482.6mmTrọng lượng: 16.1kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Emotiva XPA-2 Gen3" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "203.2 x 431.8 x 482.6mm" ["trong_luong"]=> string(15) "16.1kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [13]=> object(stdClass)#18 (38) { ["id"]=> string(4) "4095" ["record_id"]=> string(4) "4095" ["name"]=> string(27) "Power ampli Emotiva XPA-DR2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(27) "power-ampli-emotiva-xpa-dr2" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(78) "images/products/2018/10/08/original/xpa-dr2-dai-dien_1528278624_1538983878.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 14:31:18" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:33:54" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "752" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "49920000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "49920000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(454) "Kích thước: 203.2 x 431.8 x 482.6mmTrọng lượng: 19.3kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(15) "Emotiva XPA-DR2" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "203.2 x 431.8 x 482.6mm" ["trong_luong"]=> string(15) "19.3kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [14]=> object(stdClass)#17 (38) { ["id"]=> string(4) "4094" ["record_id"]=> string(4) "4094" ["name"]=> string(34) "Power ampli Emotiva Build Your Own" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(34) "power-ampli-emotiva-build-your-own" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(105) "images/products/2018/10/08/original/power-ampli-emotiva-build-your-own-dai-dien_1528277693_1538983088.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 14:18:08" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:06:50" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "751" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "31200000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "31200000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(452) "Kích thước: 203.2 x 431.8 x 482.6mmTrọng lượng: 24kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(22) "Emotiva Build Your Own" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "203.2 x 431.8 x 482.6mm" ["trong_luong"]=> string(13) "24kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [15]=> object(stdClass)#16 (38) { ["id"]=> string(4) "4093" ["record_id"]=> string(4) "4093" ["name"]=> string(30) "Power ampli Emotiva XPA-3 Gen3" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "power-ampli-emotiva-xpa-3-gen3" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(81) "images/products/2018/10/08/original/xpa-3-gen3-dai-dien_1528278315_1538982445.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 14:07:25" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:06:32" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "750" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "37440000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "37440000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(454) "Kích thước: 203.2 x 431.8 x 482.6mmTrọng lượng: 17.7kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Emotiva XPA-3 Gen3" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "203.2 x 431.8 x 482.6mm" ["trong_luong"]=> string(15) "17.7kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [16]=> object(stdClass)#12 (38) { ["id"]=> string(4) "4092" ["record_id"]=> string(4) "4092" ["name"]=> string(30) "Power ampli Emotiva XPA-5 Gen3" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "power-ampli-emotiva-xpa-5-gen3" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(76) "images/products/2018/10/08/original/xpa-5-dai-dien_1528278427_1538974785.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 11:59:45" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:06:10" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "749" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "49920000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "49920000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(454) "Kích thước: 203.2 x 431.8 x 482.6mmTrọng lượng: 20.9kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Emotiva XPA-5 Gen3" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "203.2 x 431.8 x 482.6mm" ["trong_luong"]=> string(15) "20.9kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [17]=> object(stdClass)#40 (38) { ["id"]=> string(4) "4091" ["record_id"]=> string(4) "4091" ["name"]=> string(30) "Power ampli Emotiva XPA-7 Gen3" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "power-ampli-emotiva-xpa-7-gen3" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(76) "images/products/2018/10/08/original/xpa-7-dai-dien_1528278479_1538974521.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 11:40:38" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:32:01" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "748" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "62400000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "62400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(452) "Kích thước: 203.2 x 431.8 x 482.6mmTrọng lượng: 24kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Emotiva XPA-7 Gen3" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "203.2 x 431.8 x 482.6mm" ["trong_luong"]=> string(13) "24kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [18]=> object(stdClass)#41 (38) { ["id"]=> string(4) "3371" ["record_id"]=> string(4) "3371" ["name"]=> string(23) "Ampli Vista Audio Spark" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "ampli-vista-audio-spark" ["category_id"]=> string(3) "272" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",272,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(11) "Vista Audio" ["category_alias"]=> string(11) "vista-audio" ["category_alias_wrapper"]=> string(32) ",vista-audio,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(80) "images/products/2018/09/07/original/spark-anh-dai-dien_1524044772_1536316478.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 17:34:38" ["edited_time"]=> string(19) "2020-07-02 14:02:20" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "198" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "5880000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "8400000" ["discount"]=> string(2) "30" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(466) "Kích thước: 65 x 135 x 280mmTrọng lượng: 2.5 kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Vista Audio Stereo intergrated ampli" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "75" ["manufactory_alias"]=> string(11) "vista-audio" ["manufactory_name"]=> string(11) "Vista Audio" ["colors"]=> string(6) ",27,8," ["model"]=> string(17) "Vista Audio Spark" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(16) "65 x 135 x 280mm" ["trong_luong"]=> string(14) "2.5 kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(36) "Vista Audio Stereo intergrated ampli" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [19]=> object(stdClass)#42 (38) { ["id"]=> string(4) "3368" ["record_id"]=> string(4) "3368" ["name"]=> string(41) "Phono pre ampli Vista Audio Phono-1 Mk II" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(41) "phono-pre-ampli-vista-audio-phono-1-mk-ii" ["category_id"]=> string(3) "272" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",272,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(11) "Vista Audio" ["category_alias"]=> string(11) "vista-audio" ["category_alias_wrapper"]=> string(32) ",vista-audio,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(88) "images/products/2018/09/07/original/phono-1-mk-ii-anh-dai-dien_1524044887_1536316214.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-09-07 17:30:14" ["edited_time"]=> string(19) "2020-07-02 13:46:33" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "196" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "5040000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "7200000" ["discount"]=> string(2) "30" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(367) "Kích thước: 31.8 x 101.6 x 63.5mmMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: Vista Audio Phono pre ampli" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "75" ["manufactory_alias"]=> string(11) "vista-audio" ["manufactory_name"]=> string(11) "Vista Audio" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(25) "Vista Audio Phono-1 Mk II" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "31.8 x 101.6 x 63.5mm" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "6" ["dong"]=> string(27) "Vista Audio Phono pre ampli" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } }
Loa Emotiva Airmotiv S15

Loa Emotiva Airmotiv S15

Liên hệ

 

So sánh
Đầu CD Emotiva ERC-4

Đầu CD Emotiva ERC-4

Liên hệ

 

So sánh
Loa Emotiva Airmotiv T-Zero

Loa Emotiva Airmotiv T-Zero

14.900.000 ₫

 

So sánh
Đầu CD Emotiva ERC-3

Đầu CD Emotiva ERC-3

18.720.000 ₫

 

So sánh

Đầu CD Emotiva ERC-3

18.720.000VNĐ

Pre ampli Emotiva XMC-1

Pre ampli Emotiva XMC-1

78.000.000 ₫

 

So sánh

Pre ampli Emotiva XMC-1

78.000.000VNĐ

Power ampli Emotiva XPA-1 Gen2

Power ampli Emotiva XPA-1 Gen2

37.440.000 ₫

 

So sánh
Power ampli Emotiva XPA-DR1

Power ampli Emotiva XPA-DR1

37.440.000 ₫

 

So sánh
Power ampli Emotiva XPA-9 Gen3

Power ampli Emotiva XPA-9 Gen3

62.400.000 ₫

 

So sánh
Power ampli Emotiva XPA-DR3

Power ampli Emotiva XPA-DR3

62.400.000 ₫

 

So sánh
Power ampli Emotiva XPA-2 Gen3

Power ampli Emotiva XPA-2 Gen3

31.200.000 ₫

 

So sánh
Power ampli Emotiva XPA-DR2

Power ampli Emotiva XPA-DR2

49.920.000 ₫

 

So sánh
Power ampli Emotiva XPA-3 Gen3

Power ampli Emotiva XPA-3 Gen3

37.440.000 ₫

 

So sánh
Power ampli Emotiva XPA-5 Gen3

Power ampli Emotiva XPA-5 Gen3

49.920.000 ₫

 

So sánh
Power ampli Emotiva XPA-7 Gen3

Power ampli Emotiva XPA-7 Gen3

62.400.000 ₫

 

So sánh
Ampli Vista Audio Spark

Ampli Vista Audio Spark

5.880.000 ₫

8.400.000 ₫

So sánh

Ampli Vista Audio Spark

5.880.000VNĐ

-30%
 
0.04110 sec| 885.078 kb
DMCA.com Protection Status