Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

toàn quốc

Sản Phẩm Độc Quyền

So sánh
array(20) { [0]=> object(stdClass)#36 (38) { ["id"]=> string(4) "4116" ["record_id"]=> string(4) "4116" ["name"]=> string(30) "Loa Emotiva Airmotiv Stealth 8" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "loa-emotiva-airmotiv-stealth-8" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(80) "images/products/2018/10/09/original/stealth-8-dai-dien_1528278061_1539052909.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 09:41:49" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 13:47:12" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "773" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "28080000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "28080000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(472) "Kích thước: 419.1 x 304.8 x 381mmTrọng lượng: 18.8kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(26) "Emotiva Airmotiv Stealth 8" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "419.1 x 304.8 x 381mm" ["trong_luong"]=> string(15) "18.8kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [1]=> object(stdClass)#33 (38) { ["id"]=> string(4) "4115" ["record_id"]=> string(4) "4115" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv E1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-e1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(94) "images/products/2018/10/09/original/loa-emotiva-airmotiv-e1-dai-dien_1528280754_1539051959.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 09:25:59" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 13:46:14" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "772" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "8450000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "8450000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(473) "Kích thước: 330.2 x 158.7 x 101.6mmTrọng lượng: 3.1kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv E1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "330.2 x 158.7 x 101.6mm" ["trong_luong"]=> string(14) "3.1kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [2]=> object(stdClass)#32 (38) { ["id"]=> string(4) "4114" ["record_id"]=> string(4) "4114" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv E2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-e2" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(87) "images/products/2018/10/09/original/airmotiv-e2-pair-dai-dien_1528277055_1539051633.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 09:20:33" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 13:46:33" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "771" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "14300000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "14300000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(472) "Kích thước: 258.8 x 382.6 x 141.3mmTrọng lượng: 5.1kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv E2" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "258.8 x 382.6 x 141.3mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.1kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [3]=> object(stdClass)#31 (38) { ["id"]=> string(4) "4113" ["record_id"]=> string(4) "4113" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv C1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-c1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(82) "images/products/2018/10/09/original/airmotiv-c1-dai-dien_1528276671_1539051384.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 09:16:24" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 13:45:30" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "770" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "7800000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "7800000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(472) "Kích thước: 212.7 x 520.7 x 209.6mmTrọng lượng: 8.4kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv C1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "212.7 x 520.7 x 209.6mm" ["trong_luong"]=> string(13) "8.4kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [4]=> object(stdClass)#30 (38) { ["id"]=> string(4) "4112" ["record_id"]=> string(4) "4112" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv T1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-t1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(87) "images/products/2018/10/08/original/airmotiv-t1-pair-dai-dien_1528277349_1538996227.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 17:57:07" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:35:05" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "769" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "21840000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "21840000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(471) "Kích thước: 924 x 193.6 x 263.5mmTrọng lượng: 18.2kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv T1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "924 x 193.6 x 263.5mm" ["trong_luong"]=> string(14) "18.2kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [5]=> object(stdClass)#28 (38) { ["id"]=> string(4) "4111" ["record_id"]=> string(4) "4111" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv T2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-t2" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(94) "images/products/2018/10/08/original/loa-emotiva-airmotiv-t2-dai-dien_1528278920_1538996047.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 17:54:07" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:34:38" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "768" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "31200000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "31200000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(474) "Kích thước: 1068.4 x 271.5 x 311.2mmTrọng lượng: 25.8kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv T2" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(24) "1068.4 x 271.5 x 311.2mm" ["trong_luong"]=> string(14) "25.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [6]=> object(stdClass)#26 (38) { ["id"]=> string(4) "4110" ["record_id"]=> string(4) "4110" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv B1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-b1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(87) "images/products/2018/10/08/original/airmotiv-b1-pair-dai-dien_1528276386_1538995860.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 17:51:01" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 12:00:22" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "767" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "9360000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "9360000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(468) "Kích thước: 273.1 x 181 x 209.6mmTrọng lượng: 4kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv B1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "273.1 x 181 x 209.6mm" ["trong_luong"]=> string(11) "4kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [7]=> object(stdClass)#25 (38) { ["id"]=> string(4) "4109" ["record_id"]=> string(4) "4109" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv C2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-c2" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(82) "images/products/2018/10/08/original/airmotiv-c2-dai-dien_1528276776_1538995181.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 17:39:41" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 13:45:50" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "766" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "11570000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "11570000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(474) "Kích thước: 219.1 x 811.2 x 266.7mmTrọng lượng: 16.4kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Airmotiv Series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv C2" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "219.1 x 811.2 x 266.7mm" ["trong_luong"]=> string(15) "16.4kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [8]=> object(stdClass)#23 (38) { ["id"]=> string(4) "4105" ["record_id"]=> string(4) "4105" ["name"]=> string(22) "Pre ampli Emotiva SP-1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(22) "pre-ampli-emotiva-sp-1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(75) "images/products/2018/10/08/original/sp-1-dai-dien_1528278001_1538992318.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 16:51:58" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 11:42:55" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "762" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "9360000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "9360000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(460) "Kích thước: 44.5 x 216 x 254mmTrọng lượng: 1.4kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(12) "Emotiva SP-1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(18) "44.5 x 216 x 254mm" ["trong_luong"]=> string(13) "1.4kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [9]=> object(stdClass)#22 (38) { ["id"]=> string(4) "4104" ["record_id"]=> string(4) "4104" ["name"]=> string(23) "Pre ampli Emotiva XSP-1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "pre-ampli-emotiva-xsp-1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(94) "images/products/2018/10/08/original/pre-ampli-emotiva-xsp-1-dai-dien_1528279700_1538990893.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 16:28:14" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 11:43:18" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "761" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "37440000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "37440000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(467) "Kích thước: 152.4 x 431.8 x 419.1mmTrọng lượng: 13.2kg/ chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(13) "Emotiva XSP-1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "152.4 x 431.8 x 419.1mm" ["trong_luong"]=> string(15) "13.2kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [10]=> object(stdClass)#21 (38) { ["id"]=> string(4) "4103" ["record_id"]=> string(4) "4103" ["name"]=> string(23) "Pre ampli Emotiva XPS-1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "pre-ampli-emotiva-xps-1" ["category_id"]=> string(3) "275" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",275,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Emotiva" ["category_alias"]=> string(7) "emotiva" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",emotiva,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(94) "images/products/2018/10/08/original/pre-ampli-emotiva-xps-1-dai-dien_1528279658_1538990433.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-08 16:20:34" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 11:43:37" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "760" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "6240000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "6240000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(369) "Kích thước: 15.9 x 63.5 x 139.7mmMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva X series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "78" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(13) "Emotiva XPS-1" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "15.9 x 63.5 x 139.7mm" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(16) "Emotiva X series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [11]=> object(stdClass)#20 (38) { ["id"]=> string(4) "4090" ["record_id"]=> string(4) "4090" ["name"]=> string(13) "Loa TIC ASP25" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(13) "loa-tic-asp25" ["category_id"]=> string(3) "274" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",274,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(9) "TIC Audio" ["category_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["category_alias_wrapper"]=> string(30) ",tic-audio,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(73) "images/products/2018/10/05/original/asp25-black_1529341841_1538729449.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-05 15:50:49" ["edited_time"]=> string(19) "2019-10-21 12:00:27" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "747" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "2000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "2000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(486) "Kích thước: 216 x 139.7 x 127mmTrọng lượng: 1.13kg/ chiếcMầu sắc: Black; WhiteNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: TIC Architectural Patio Speakers" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "77" ["manufactory_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["manufactory_name"]=> string(9) "TIC AUDIO" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["model"]=> string(9) "TIC ASP25" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(19) "216 x 139.7 x 127mm" ["trong_luong"]=> string(15) "1.13kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(32) "TIC Architectural Patio Speakers" ["mau_sac"]=> string(12) "Black; White" } [12]=> object(stdClass)#19 (38) { ["id"]=> string(4) "4089" ["record_id"]=> string(4) "4089" ["name"]=> string(13) "Loa TIC ASP60" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(13) "loa-tic-asp60" ["category_id"]=> string(3) "274" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",274,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(9) "TIC Audio" ["category_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["category_alias_wrapper"]=> string(30) ",tic-audio,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(66) "images/products/2018/12/14/original/loa-tic-asp60-2_1544775320.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-05 15:45:55" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:05:30" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "746" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "3400000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "3400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(488) "Kích thước: 190.5 x 177.8 x 254mmTrọng lượng: 2,27kg/ chiếcMầu sắc: Black; WhiteNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: TIC Architectural Patio Speakers" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "77" ["manufactory_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["manufactory_name"]=> string(9) "TIC AUDIO" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["model"]=> string(9) "TIC ASP60" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "190.5 x 177.8 x 254mm" ["trong_luong"]=> string(15) "2,27kg/ chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(32) "TIC Architectural Patio Speakers" ["mau_sac"]=> string(12) "Black; White" } [13]=> object(stdClass)#18 (38) { ["id"]=> string(4) "4088" ["record_id"]=> string(4) "4088" ["name"]=> string(14) "Loa TIC ASP120" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(14) "loa-tic-asp120" ["category_id"]=> string(3) "274" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",274,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(9) "TIC Audio" ["category_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["category_alias_wrapper"]=> string(30) ",tic-audio,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(82) "images/products/2018/10/05/original/loa-tic-asp120-black_1528106198_1538728299.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-05 15:31:39" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:05:10" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "745" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "4400000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "4400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(482) "Kích thước: 304,8 x 216 x 203mmTrọng lượng: 7.2kg/đôiMầu sắc: Black; WhiteNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: TIC Architectural Patio Speakers" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "77" ["manufactory_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["manufactory_name"]=> string(9) "TIC AUDIO" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["model"]=> string(10) "TIC ASP120" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(19) "304,8 x 216 x 203mm" ["trong_luong"]=> string(11) "7.2kg/đôi" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(32) "TIC Architectural Patio Speakers" ["mau_sac"]=> string(12) "Black; White" } [14]=> object(stdClass)#17 (38) { ["id"]=> string(4) "4087" ["record_id"]=> string(4) "4087" ["name"]=> string(12) "Loa TIC WPS6" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-tic-wps6" ["category_id"]=> string(3) "274" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",274,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(9) "TIC Audio" ["category_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["category_alias_wrapper"]=> string(30) ",tic-audio,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(80) "images/products/2018/10/05/original/loa-tic-wps6-white_1529342242_1538727962.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-05 15:26:02" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:04:52" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "744" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "7700000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "7700000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(482) "Kích thước: 457 x 396 x 261mmTrọng lượng: 8.8kg/chiếcMầu sắc: Black; whiteNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: TIC Architectural Patio Speakers" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "77" ["manufactory_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["manufactory_name"]=> string(9) "TIC AUDIO" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["model"]=> string(8) "TIC WPS6" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "457 x 396 x 261mm" ["trong_luong"]=> string(13) "8.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(32) "TIC Architectural Patio Speakers" ["mau_sac"]=> string(12) "Black; white" } [15]=> object(stdClass)#16 (38) { ["id"]=> string(4) "4086" ["record_id"]=> string(4) "4086" ["name"]=> string(12) "Loa TIC WPS5" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-tic-wps5" ["category_id"]=> string(3) "274" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",274,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(9) "TIC Audio" ["category_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["category_alias_wrapper"]=> string(30) ",tic-audio,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(72) "images/products/2018/10/05/original/wps5-black_1529342141_1538726616.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-05 15:03:36" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:04:32" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "743" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "6400000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "6400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(486) "Kích thước: 406.4 x 228.6 x 292mmTrọng lượng: 5.6kg/chiếcMầu sắc: Black; whiteNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: TIC Architectural Patio Speakers" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "77" ["manufactory_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["manufactory_name"]=> string(9) "TIC AUDIO" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["model"]=> string(8) "TIC WPS5" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "406.4 x 228.6 x 292mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.6kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(32) "TIC Architectural Patio Speakers" ["mau_sac"]=> string(12) "Black; white" } [16]=> object(stdClass)#12 (38) { ["id"]=> string(4) "4085" ["record_id"]=> string(4) "4085" ["name"]=> string(12) "Loa TIC PAT5" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-tic-pat5" ["category_id"]=> string(3) "274" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",274,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(9) "TIC Audio" ["category_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["category_alias_wrapper"]=> string(30) ",tic-audio,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(73) "images/products/2018/10/05/original/pat-5-black_1529342064_1538726152.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-05 14:55:53" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:04:11" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "742" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "2700000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "2700000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(485) "Kích thước: 406.4 x 289.6 x 236mmTrọng lượng: 5.6kg/chiếcMầu sắc: Black;WhiteNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: TIC Architectural Patio Speakers" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "77" ["manufactory_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["manufactory_name"]=> string(9) "TIC AUDIO" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["model"]=> string(8) "TIC PAT5" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "406.4 x 289.6 x 236mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.6kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(32) "TIC Architectural Patio Speakers" ["mau_sac"]=> string(11) "Black;White" } [17]=> object(stdClass)#40 (38) { ["id"]=> string(4) "4084" ["record_id"]=> string(4) "4084" ["name"]=> string(12) "Loa TIC BPS5" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-tic-bps5" ["category_id"]=> string(3) "274" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",274,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(9) "TIC Audio" ["category_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["category_alias_wrapper"]=> string(30) ",tic-audio,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(72) "images/products/2018/10/05/original/bps5-black_1529341909_1538725478.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-05 14:44:38" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 13:56:52" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "741" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "5400000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "5400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(486) "Kích thước: 406.4 x 289.6 x 236mmTrọng lượng: 5.6kg/chiếcMầu sắc: Black; whiteNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: TIC Architectural Patio Speakers" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "77" ["manufactory_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["manufactory_name"]=> string(9) "TIC AUDIO" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["model"]=> string(8) "TIC BPS5" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(21) "406.4 x 289.6 x 236mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.6kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(32) "TIC Architectural Patio Speakers" ["mau_sac"]=> string(12) "Black; white" } [18]=> object(stdClass)#41 (38) { ["id"]=> string(4) "4083" ["record_id"]=> string(4) "4083" ["name"]=> string(12) "Loa TIC TFS6" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-tic-tfs6" ["category_id"]=> string(3) "274" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",274,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(9) "TIC Audio" ["category_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["category_alias_wrapper"]=> string(30) ",tic-audio,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(68) "images/products/2018/10/05/original/tfs6-3_1527759025_1538725104.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-05 14:38:24" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:03:48" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "740" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "3400000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "3400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(492) "Kích thước: 305 x 440 x 330mmTrọng lượng: 7.03kg/chiếcMầu sắc: Canyon; Slate; White GraniteNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: TIC Outdoor Rock Speakers" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "77" ["manufactory_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["manufactory_name"]=> string(9) "TIC AUDIO" ["colors"]=> string(8) ",6,9,38," ["model"]=> string(8) "TIC TFS6" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "305 x 440 x 330mm" ["trong_luong"]=> string(14) "7.03kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(25) "TIC Outdoor Rock Speakers" ["mau_sac"]=> string(28) "Canyon; Slate; White Granite" } [19]=> object(stdClass)#42 (38) { ["id"]=> string(4) "4082" ["record_id"]=> string(4) "4082" ["name"]=> string(13) "Loa TIC TFS12" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(13) "loa-tic-tfs12" ["category_id"]=> string(3) "274" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",274,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(9) "TIC Audio" ["category_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["category_alias_wrapper"]=> string(30) ",tic-audio,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(69) "images/products/2018/10/05/original/tfs12-2_1527759102_1538715232.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-05 11:53:52" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:03:17" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "739" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "4400000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "4400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(491) "Kích thước: 290 x 460 x 435mmTrọng lượng: 8.3kg/chiếcMầu sắc: Canyon; Slate; White GraniteNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: TIC Outdoor Rock Speakers" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "77" ["manufactory_alias"]=> string(9) "tic-audio" ["manufactory_name"]=> string(9) "TIC AUDIO" ["colors"]=> string(8) ",6,9,38," ["model"]=> string(9) "TIC TFS12" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "290 x 460 x 435mm" ["trong_luong"]=> string(13) "8.3kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["dong"]=> string(25) "TIC Outdoor Rock Speakers" ["mau_sac"]=> string(28) "Canyon; Slate; White Granite" } }
Loa Emotiva Airmotiv Stealth 8

Loa Emotiva Airmotiv Stealth 8

28.080.000 ₫

 

So sánh
Loa Emotiva Airmotiv E1

Loa Emotiva Airmotiv E1

8.450.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv E1

8.450.000VNĐ

Loa Emotiva Airmotiv E2

Loa Emotiva Airmotiv E2

14.300.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv E2

14.300.000VNĐ

Loa Emotiva Airmotiv C1

Loa Emotiva Airmotiv C1

7.800.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv C1

7.800.000VNĐ

Loa Emotiva Airmotiv T1

Loa Emotiva Airmotiv T1

21.840.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv T1

21.840.000VNĐ

Loa Emotiva Airmotiv T2

Loa Emotiva Airmotiv T2

31.200.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv T2

31.200.000VNĐ

Loa Emotiva Airmotiv B1

Loa Emotiva Airmotiv B1

9.360.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv B1

9.360.000VNĐ

Loa Emotiva Airmotiv C2

Loa Emotiva Airmotiv C2

11.570.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv C2

11.570.000VNĐ

Pre ampli Emotiva SP-1

Pre ampli Emotiva SP-1

9.360.000 ₫

 

So sánh

Pre ampli Emotiva SP-1

9.360.000VNĐ

Pre ampli Emotiva XSP-1

Pre ampli Emotiva XSP-1

37.440.000 ₫

 

So sánh

Pre ampli Emotiva XSP-1

37.440.000VNĐ

Pre ampli Emotiva XPS-1

Pre ampli Emotiva XPS-1

6.240.000 ₫

 

So sánh

Pre ampli Emotiva XPS-1

6.240.000VNĐ

Loa TIC ASP25

Loa TIC ASP25

2.000.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC ASP25

2.000.000VNĐ

Loa TIC ASP60

Loa TIC ASP60

3.400.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC ASP60

3.400.000VNĐ

Loa TIC ASP120

Loa TIC ASP120

4.400.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC ASP120

4.400.000VNĐ

Loa TIC WPS6

Loa TIC WPS6

7.700.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC WPS6

7.700.000VNĐ

Loa TIC WPS5

Loa TIC WPS5

6.400.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC WPS5

6.400.000VNĐ

Loa TIC PAT5

Loa TIC PAT5

2.700.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC PAT5

2.700.000VNĐ

Loa TIC BPS5

Loa TIC BPS5

5.400.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC BPS5

5.400.000VNĐ

Loa TIC TFS6

Loa TIC TFS6

3.400.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC TFS6

3.400.000VNĐ

Loa TIC TFS12

Loa TIC TFS12

4.400.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC TFS12

4.400.000VNĐ

 
0.04528 sec| 884.781 kb
DMCA.com Protection Status