Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

toàn quốc

Sản Phẩm Độc Quyền

So sánh
array(16) { [0]=> object(stdClass)#36 (38) { ["id"]=> string(4) "4366" ["record_id"]=> string(4) "4366" ["name"]=> string(22) "Loa Elipson Planet W35" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(22) "loa-elipson-planet-w35" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(73) "images/products/2020/07/01/original/loa-elipson-planet-w35_1593574264.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2020-07-01 10:30:48" ["edited_time"]=> string(19) "2020-07-01 10:32:28" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "1013" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(452) "Kích thước: Đường kính 350mmTrọng lượng: 9.6kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Planet" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Elipson Planet W35" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(23) "Đường kính 350mm" ["trong_luong"]=> string(14) "9.6kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(14) "Elipson Planet" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [1]=> object(stdClass)#33 (38) { ["id"]=> string(4) "4202" ["record_id"]=> string(4) "4202" ["name"]=> string(32) "Loa Elipson Planet L Anniversary" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(32) "loa-elipson-planet-l-anniversary" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(83) "images/products/2019/03/04/original/loa-elipson-planet-l-anniversary_1551685940.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-03-04 14:11:14" ["edited_time"]=> string(19) "2020-07-06 14:03:56" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "856" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "32000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "32000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(459) "Kích thước: 405 x 428 x 423mmTrọng lượng: 8.5kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Planet L Anniversary" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(28) "Elipson Planet L Anniversary" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "405 x 428 x 423mm" ["trong_luong"]=> string(13) "8.5kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(28) "Elipson Planet L Anniversary" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [2]=> object(stdClass)#32 (38) { ["id"]=> string(4) "4200" ["record_id"]=> string(4) "4200" ["name"]=> string(29) "Loa Elipson Prestige Facet 8B" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(29) "loa-elipson-prestige-facet-8b" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(68) "images/products/2019/02/19/original/prestige-facet-8b_1550559320.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-02-18 12:08:04" ["edited_time"]=> string(19) "2020-07-03 09:49:22" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "854" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "22200000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "22200000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(467) "Kích thước: 361 x 230 x 347mmTrọng lượng: 20.3kg/đôiMầu sắc: Black, White, Black/WalnutNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Prestige" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(7) ",4,7,8," ["model"]=> string(25) "Elipson Prestige Facet 8B" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "361 x 230 x 347mm" ["trong_luong"]=> string(12) "20.3kg/đôi" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(16) "Elipson Prestige" ["mau_sac"]=> string(26) "Black, White, Black/Walnut" } [3]=> object(stdClass)#31 (38) { ["id"]=> string(4) "4194" ["record_id"]=> string(4) "4194" ["name"]=> string(26) "Đầu CD Tangent EXEO CDP" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "dau-cd-tangent-exeo-cdp" ["category_id"]=> string(3) "335" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",335,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Tangent" ["category_alias"]=> string(7) "tangent" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",tangent,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(86) "images/products/2019/01/17/original/tangent-exeo-cdp-cd-player-dai-dien_1547721074.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-01-17 17:30:53" ["edited_time"]=> string(19) "2020-07-02 15:42:41" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "848" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "5770000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "5770000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(355) "Kích thước: 92 x 430 x 275mmMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Tangent Electronics" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(7) "tangent" ["manufactory_name"]=> string(7) "Tangent" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(16) "Tangent EXEO CDP" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(16) "92 x 430 x 275mm" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(19) "Tangent Electronics" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [4]=> object(stdClass)#30 (38) { ["id"]=> string(4) "4193" ["record_id"]=> string(4) "4193" ["name"]=> string(22) "Ampli Tangent EXEO AMP" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(22) "ampli-tangent-exeo-amp" ["category_id"]=> string(3) "335" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",335,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Tangent" ["category_alias"]=> string(7) "tangent" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",tangent,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(82) "images/products/2019/01/17/original/ampli-tangent-exeo-amp-dai-dien_1547720633.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-01-17 17:23:53" ["edited_time"]=> string(19) "2020-07-03 10:35:31" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "847" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "8670000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "8670000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(450) "Kích thước: 92 x 430 x 283 mmTrọng lượng: 5.2kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Tangent Electronics" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(7) "tangent" ["manufactory_name"]=> string(7) "Tangent" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(16) "Tangent EXEO AMP" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "92 x 430 x 283 mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.2kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(19) "Tangent Electronics" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [5]=> object(stdClass)#28 (38) { ["id"]=> string(4) "4192" ["record_id"]=> string(4) "4192" ["name"]=> string(22) "Loa Elipson Infinite 8" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(22) "loa-elipson-infinite-8" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(81) "images/products/2019/02/25/original/infinite-8-dai-dien_1547611298_1551077196.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-01-16 11:00:56" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:12:02" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "846" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "37300000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "37300000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(454) "Kích thước: 440 x 330 x 138mmTrọng lượng: 10 kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Infinite series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(18) "Elipson Infinite 8" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "440 x 330 x 138mm" ["trong_luong"]=> string(13) "10 kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(23) "Elipson Infinite series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [6]=> object(stdClass)#26 (38) { ["id"]=> string(4) "4191" ["record_id"]=> string(4) "4191" ["name"]=> string(24) "Loa Elipson Infinite S12" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(24) "loa-elipson-infinite-s12" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(83) "images/products/2019/02/25/original/infinite-s12-dai-dien_1547610617_1551077089.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-01-16 10:48:24" ["edited_time"]=> string(19) "2019-09-18 14:12:20" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "845" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "63700000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "63700000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(456) "Kích thước: 950 x 450 x 273mmTrọng lượng: 33.5 kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Infinite series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(20) "Elipson Infinite S12" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "950 x 450 x 273mm" ["trong_luong"]=> string(15) "33.5 kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(23) "Elipson Infinite series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [7]=> object(stdClass)#25 (38) { ["id"]=> string(4) "4190" ["record_id"]=> string(4) "4190" ["name"]=> string(23) "Loa Elipson Infinite 14" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-elipson-infinite-14" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(82) "images/products/2019/02/25/original/infinite-14-dai-dien_1547609558_1551077064.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-01-16 10:36:12" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-07 14:19:49" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "844" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "63700000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "63700000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(454) "Kích thước: 950 x 360 x 138mmTrọng lượng: 18 kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Infinite series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(19) "Elipson Infinite 14" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "950 x 360 x 138mm" ["trong_luong"]=> string(13) "18 kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(23) "Elipson Infinite series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [8]=> object(stdClass)#23 (38) { ["id"]=> string(4) "4143" ["record_id"]=> string(4) "4143" ["name"]=> string(48) "Đầu đĩa than Elipson Omega 100 Carbon Black" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(43) "dau-dia-than-elipson-omega-100-carbon-black" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(112) "images/products/2018/10/10/original/u-dia-than-elipson-omega-100-carbon-black-dai-dien_1528274256_1539142433.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-10 10:33:53" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-07 14:19:30" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "799" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "22600000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "22600000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(468) "Kích thước: 120 x 450 x 380mmTrọng lượng: 5.8kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Omega 100 carbon black series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(30) "Elipson Omega 100 Carbon Black" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "120 x 450 x 380mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(37) "Elipson Omega 100 carbon black series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [9]=> object(stdClass)#22 (38) { ["id"]=> string(4) "4142" ["record_id"]=> string(4) "4142" ["name"]=> string(56) "Đầu đĩa than Elipson Omega 100 RIAA BT Carbon Black" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(51) "dau-dia-than-elipson-omega-100-riaa-bt-carbon-black" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(120) "images/products/2018/10/10/original/u-dia-than-elipson-omega-100-riaa-bt-carbon-black-dai-dien_1528274486_1539142112.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-10 10:28:33" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-07 14:19:14" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "798" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "30100000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "30100000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(469) "Kích thước: 120 x 450 x 380 mmTrọng lượng: 5.8kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Omega 100 carbon black series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(38) "Elipson Omega 100 RIAA BT Carbon Black" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(18) "120 x 450 x 380 mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(37) "Elipson Omega 100 carbon black series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [10]=> object(stdClass)#21 (38) { ["id"]=> string(4) "4141" ["record_id"]=> string(4) "4141" ["name"]=> string(35) "Đầu đĩa than Elipson Omega 100" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "dau-dia-than-elipson-omega-100" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(99) "images/products/2018/10/10/original/u-dia-than-elipson-omega-100-dien-dai_1528275465_1539141685.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-10 10:21:25" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-07 14:19:01" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "797" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "11250000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "15000000" ["discount"]=> string(2) "25" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(467) "Kích thước: 120 x 450 x 380mmTrọng lượng: 5.8kg/chiếcMầu sắc: Black; white; redNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Omega 100 series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(8) ",7,8,11," ["model"]=> string(17) "Elipson Omega 100" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "120 x 450 x 380mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(24) "Elipson Omega 100 series" ["mau_sac"]=> string(17) "Black; white; red" } [11]=> object(stdClass)#20 (38) { ["id"]=> string(4) "4140" ["record_id"]=> string(4) "4140" ["name"]=> string(40) "Đầu đĩa than Elipson Omega 100 RIAA" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(35) "dau-dia-than-elipson-omega-100-riaa" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(104) "images/products/2018/10/10/original/u-dia-than-elipson-omega-100-riaa-dai-dien_1528274329_1539136397.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 17:48:31" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-07 14:18:28" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "796" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "14100000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "18800000" ["discount"]=> string(2) "25" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(467) "Kích thước: 120 x 450 x 380mmTrọng lượng: 5.8kg/chiếcMầu sắc: Black; white; redNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Omega 100 series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(8) ",7,8,11," ["model"]=> string(22) "Elipson Omega 100 RIAA" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "120 x 450 x 380mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(24) "Elipson Omega 100 series" ["mau_sac"]=> string(17) "Black; white; red" } [12]=> object(stdClass)#19 (38) { ["id"]=> string(4) "4138" ["record_id"]=> string(4) "4138" ["name"]=> string(43) "Đầu đĩa than Elipson Omega 100 RIAA BT" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(38) "dau-dia-than-elipson-omega-100-riaa-bt" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(107) "images/products/2018/10/09/original/u-dia-than-elipson-omega-100-riaa-bt-dai-dien_1528274416_1539081497.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 17:38:17" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-07 14:18:11" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "795" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "16950000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "22600000" ["discount"]=> string(2) "25" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(467) "Kích thước: 120 x 450 x 380mmTrọng lượng: 5.8kg/chiếcMầu sắc: Black; white; redNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Omega 100 series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(8) ",7,8,11," ["model"]=> string(25) "Elipson Omega 100 RIAA BT" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "120 x 450 x 380mm" ["trong_luong"]=> string(13) "5.8kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(24) "Elipson Omega 100 series" ["mau_sac"]=> string(17) "Black; white; red" } [13]=> object(stdClass)#18 (38) { ["id"]=> string(4) "4137" ["record_id"]=> string(4) "4137" ["name"]=> string(35) "Đầu đĩa than Elipson Alpha 100" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "dau-dia-than-elipson-alpha-100" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(81) "images/products/2019/09/27/original/dau-dia-than-elipson-alpha-100_1569554106.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 17:26:30" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-07 14:17:54" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "794" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "11250000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "15000000" ["discount"]=> string(2) "25" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(453) "Kích thước: 120 x 450 x 380mmTrọng lượng: 5kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Alpha 100 series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(17) "Elipson Alpha 100" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "120 x 450 x 380mm" ["trong_luong"]=> string(11) "5kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(24) "Elipson Alpha 100 series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [14]=> object(stdClass)#17 (38) { ["id"]=> string(4) "4136" ["record_id"]=> string(4) "4136" ["name"]=> string(40) "Đầu đĩa than Elipson Alpha 100 RIAA" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(35) "dau-dia-than-elipson-alpha-100-riaa" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(86) "images/products/2019/09/27/original/dau-dia-than-elipson-alpha-100-riaa_1569554144.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 17:15:45" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-07 14:17:40" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "793" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "15000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "15000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(453) "Kích thước: 120 x 450 x 380mmTrọng lượng: 5kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Alpha 100 series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(22) "Elipson Alpha 100 RIAA" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "120 x 450 x 380mm" ["trong_luong"]=> string(11) "5kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(24) "Elipson Alpha 100 series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } [15]=> object(stdClass)#16 (38) { ["id"]=> string(4) "4135" ["record_id"]=> string(4) "4135" ["name"]=> string(43) "Đầu đĩa than Elipson Alpha 100 RIAA BT" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(38) "dau-dia-than-elipson-alpha-100-riaa-bt" ["category_id"]=> string(3) "276" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",276,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(7) "Elipson" ["category_alias"]=> string(7) "elipson" ["category_alias_wrapper"]=> string(28) ",elipson,san-pham-doc-quyen," ["image"]=> string(107) "images/products/2018/10/09/original/u-dia-than-elipson-alpha-100-riaa-bt-dai-dien_1528274188_1539078641.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-10-09 16:33:44" ["edited_time"]=> string(19) "2020-05-07 14:17:26" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "792" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "14100000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "18800000" ["discount"]=> string(2) "25" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(453) "Kích thước: 120 x 450 x 380mmTrọng lượng: 5kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: PhápDòng: Elipson Alpha 100 series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "79" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["model"]=> string(25) "Elipson Alpha 100 RIAA BT" ["vat_lieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc"]=> string(17) "120 x 450 x 380mm" ["trong_luong"]=> string(11) "5kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["dong"]=> string(24) "Elipson Alpha 100 series" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" } }
Loa Elipson Planet W35

Loa Elipson Planet W35

Liên hệ

 

So sánh
Loa Elipson Prestige Facet 8B

Loa Elipson Prestige Facet 8B

22.200.000 ₫

 

So sánh
Đầu CD Tangent EXEO CDP

Đầu CD Tangent EXEO CDP

5.770.000 ₫

 

So sánh
Ampli Tangent EXEO AMP

Ampli Tangent EXEO AMP

8.670.000 ₫

 

So sánh

Ampli Tangent EXEO AMP

8.670.000VNĐ

Loa Elipson Infinite 8

Loa Elipson Infinite 8

37.300.000 ₫

 

So sánh

Loa Elipson Infinite 8

37.300.000VNĐ

Loa Elipson Infinite S12

Loa Elipson Infinite S12

63.700.000 ₫

 

So sánh

Loa Elipson Infinite S12

63.700.000VNĐ

Loa Elipson Infinite 14

Loa Elipson Infinite 14

63.700.000 ₫

 

So sánh

Loa Elipson Infinite 14

63.700.000VNĐ

Đầu đĩa than Elipson Omega 100

Đầu đĩa than Elipson Omega 100

11.250.000 ₫

15.000.000 ₫

So sánh -25%
Đầu đĩa than Elipson Omega 100 RIAA

Đầu đĩa than Elipson Omega 100 RIAA

14.100.000 ₫

18.800.000 ₫

So sánh -25%
Đầu đĩa than Elipson Alpha 100

Đầu đĩa than Elipson Alpha 100

11.250.000 ₫

15.000.000 ₫

So sánh -25%
 
0.10271 sec| 844.828 kb
DMCA.com Protection Status